Распоред систематских прегледа за студенте треће године студија


23.02.2018. - 10:54 

Студенти треће године основних академских студија обавезни су да ураде систематски преглед према предвиђеном распореду (који је истакнут на свакој огласној табле). Систематски преглед почиње у 7:00 часова, преподневна група, односно у 13:30 часова, поподневна група, пријавом на картотеци у заводу за здравствену заштиту студената (Др Симе Милошевића бр.6).

Студенти морају са собом понети оверену здравствену легитимацију и индекс.
Пожељно је понети картон о вакцинацијама.

Без обављеног систематског прегледа није могуће оверити летњи семестар!

Студенти морају поштовати распоред прегледа који је истакнут, пошто у заводу за здравствену заштиту студената накнадни прегледи нису могући.

Студенти из Републике Српске и Црне Горе морају имати образац INO 1, у супротном плаћају систематски преглед 1500,00 динара. Исту цену плаћају и студенти који немају оверену здравствену књижицу.

Студенти који имају више од 26 година нису обавезни да ураде систематски преглед.

Распоред можете погледати у прилогу: