EMF сензор на згради ФТН-а


23.05.2018. - 10:00 

Републичка Регулаторна агенција за телекомуникације и поштанске услуге – РАТЕЛ и истраживачки тим са Катедре за теоријску електротехнику Департмана за енергетику, електронику и телекомуникације, под руководством проф. др Николе Ђурића, заједнички раде на развоју националне мреже бежичних сензора за континуални монторинг електромагнетског (ЕМ) поља – EMF RATEL.

Ова мрежа је намењена надзору и контроли кумулативног нивоа ЕМ поља, од свих извора у околини сензорског елемента као и процени изложености ЕМ зрачењу опште популације. Сензорски елементи обављају целодневна мерења нивоа поља и мерне резултате шаљу у централизовану базу података EMF RATEL система, који су доступни јавности путем Интернет портала: http://emf.ratel.rs.

У склопу проширења EMF RATEL мреже сензора,  на згради Факултета техничких наука постављен је и пуштен у рад један од сензорских елемената, који је задужен за мониторинг електричног поља високих фреквенција, у кампусу Универзитета у Новом Саду.

На овај начин, заједничким напорима, РАТЕЛ и Факултет техничких наука настављају да унапређују активности на заштити и превенцији од недозвољеног ЕМ зрачења, на добробит академске заједнице и нашег друштва у целини.
 

  • Није могуће приказати слику.