62. Међународни сајам технике и техничких достигнућа


16.05.2018. - 12:57 

Факултет техничких наука наступиће на 62. Међународном сајму технике и техничких достигнућа који се одржава од 21. до 25. маја 2018. године на Београдском сајму у ХАЛИ 2.

Међународни сајам технике и техничких достигнућа право је место за промоцију четврте индустријске револуције – Индустрије 4.0. Реч је о дигитализацији која је унела револуционарне промене у развој и начин пословања компанија, повећање продуктивност и унапређење конкурентности. Овај концепт указује на нове могућности и изазове, усмерава на препознавање нових утицаја и последица убрзаних техничко-технолошких дешавања.

Да би задржао имиџ најугледније специјализоване развојно-технолошке манифестације у овом делу Европе, Сајам технике покушава да угости све релевантне домаће и бројне стране излагаче, међу којима су и кључни промотери техничко-технолошких трендова у свету.

Концепцијски акценат Сајма је на иновацијама и новим технологијама, на „фабрикама будућности“ и индустријској аутоматизацији, електроенергетици и енергетској инфраструктури.

Факултет ће представити нове производе из лабораторија ФТН-а:

„Паметно јаје” -Тим Keep it fresh са Факултета техничких наука креирао је „Паметно јаје”, производ са циљем да побољша квалитет свакодневног живота људи одређујући животни век кварљивих прехрамбених намирница мерењем температуре и влаге простора у коме се налази. „Паметно јаје” је типичан производ који има обележје интернета ствари. Величине је кокошијег јајета и садржи сензоре температуре и влажности ваздуха, као и одговарајућу електронику да се повеже на интернет. Основна намена је да мерењем температуре и влаге, у простору где се налази, одреди животни век кварљивих прехрамбених намирница које се налазе у том простору.

Axon Voice Assistant - "Говорни асистент" је апликација за управљање мобилним телефом путем гласа на српском језику и TTS синтетизатор говора, поред очигледне примене за коришћење телефона, без употребе руку представља и корисно помагало за особе са инвалидитетом. У питању је и изузетно значајан и актуелан производ јер слични примери за енглески језик, попут Ејплове Siri и Мајкрософтове апликације Cortana, већ постоје. Апликација „говорни асистент“ ће се ускоро наћи и на Play Store продавници под оперативним системом Android.  

МЕРЕЊЕ У КОНЦЕПТУ ПАМЕТНЕ ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ: Поуздан и ефикасан систем за мерење и анализу снаге и утрошене електричне енергије дуж вода, са могућношћу лоцирања термогеног оптерећења чија је снага већа или једнака 2 kW по фази.

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МЕТРОЛОГИЈУ:Пројектовање и развој мерних инструмената; Развој софтвера за подршку акредитованим метролошким лабораторијама; Еталонирање мерних инструмената.

Више информација о сајму на сајту