Обавештење за студенте Докторских и Специјалистичких академских студија


11.06.2018. - 20:08

Испит из модула Финансијска и пословна математика (Одабрана поглавља из математике) одржаће се: 16.06.2018., субота,  од 10:00 часова  

Професорицу сачекати код портирнице - зграда ИТЦ.

Предметни наставник,
проф.др Зорица Узелац