ПРЕЛАЗАК И НАСТАВАК СТУДИЈА НА ФАКУЛТЕТУ ТЕХНИЧКИХ НАУКА


30.07.2018. - 10:04 

Лица која су заинтересована за наставак студија на Факултету техничких наука могу да поднесу документацију на вредновање студијског програма у периоду од 01. до 10. септембра 2018. године у временском периоду од 11 до 13 часова на шалтерима Студентске службе у приземљу Факултета поред портирнице (улаз са трга).

Потребна документација за пријаву:

- Пријавни лист (добија се на шалтеру Студентске службе, уз доказ о уплати трошкова вредновања)
- Уверење или диплома о завршеним студијама (оригинал или оверена фотокопија)
- Уверење о положеним испитима (оригинал)
- Студијски програм односно наставни план и програм (оверен)
- Диплома о завршеном четворогодишњем средњем образовању (фотокопија)
- Лична карта (која се подноси на увид) и копија личне карте.

Трошкови пријаве:
Износ: 10.000,00 динара
Жиро рачун: 840-1710666-12
Позив на број: 97 0306111355
Сврха: Вредновање студијског програма

Након  вредновања студијског програма Комисија доноси одлуку о упису на Факултет.  

Уколико се одобри упис, термин уписа је после 01. октобра 2018. године.
Упис ће се реализовати према Правилнику о упису студената на студијски програм.

Комплетан Правилник се може погледати на сајту Факултета.