Коначна листа кандидата који се примају на Докторске академске студије у ШК. 2018/2019 години - Први конкурсни термин


10.09.2018. - 12:32 

На докторске академске студије у првом конкурсном термину за упис у шк. 2018/2019. годину, примају се следећи кандидати:

Листе (pdf)

Кандидати за које није додељен Саветник не могу се уписати.

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА ОБАВИЋЕ СЕ  11.09.2018. ГОДИНЕ.
ОД 08:00 ЧАСОВА ДО 13:00 ЧАСОВА

Потребна документа:
1. Комплет за упис - преузима се у студентској служби
2. Кандидати који су запослени на ФТН (сарадници у настави) требају попунити образац  Захтев за ослобађање дела трошкова студирања - преузима се у студентској служби
Напомена: Сарадници у настави не плаћају трошкове уписа
3. Две фотографије формата 3.5 x 4.5 цм
4. Доказ о уплати трошкова уписа - 6.900,00 дин., за кандидате који плаћају трошкове уписа

ЖИРО РАЧУН НА КОЈИ МОЖЕТЕ ИЗВРШИТИ УПЛАТУ ЈЕ
840-1710666-12

СА ПОЗИВОМ НА ПЕРСОНАЛНИ БРОЈ КОЈИ МОЖЕТЕ ВИДЕТИ НА ЛИСТИ ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА ПОРЕД СВОГ ИМЕНА И ПРЕЗИМЕНА.