Постављен је коначан распоред наставе за зимски семестар школске 2018/2019 године


25.09.2018. - 14:01 

Поштоване колеге,
желимо да Вас обавестимо да је постављена коначна верзија распореда наставе за зимски семестар школске 2018/19 године у делу распореди и реализација.

Све примедбе на нацрт распореда које су достављене до среде 19.09.2018. до 14h, су прегледане и велика већина примедби је прихваћена. Изузетак су само оне примедбе које нису могле физички да се реализују (недостатак учионичког простора, заузетост извођача и сл.).

Још једном Вас подсећамо да је почетак наставе у понедељак 01.10.2018. године. Прве наставне недеље се изводе само предавања док вежбе стартују друге наставне недеље.

У прве две недеље наставе распоред је могуће променити услед објективних околности (недовољан капацитет учионице, преклапање наставе...) слањем примедбе на email: ftnraspored@uns.ac.rs путем обрасца који се налази у делу распореди и реализација. Након тога распоред се може мењати само уз сагласност продекана за наставу.

Због техничких проблема ове школске године користиће се и учионице на трећем спрату у Средњој машинској школи на адреси Краља Петра I број 38. Аутобуска линија број 8 стаје управо код Средње машинске школе.

Све запослене подсећамо да се настава мора изводити по датом распореду. Никакве самоиницијативне промене распореда, ван предвиђених термина се неће дозвољавати.


Продекан за наставу
Проф. др Драгиша Вилотић