Акционарско друштво Електромрежа Србије расписало је конкурс за стипендирање студената


27.09.2018. - 08:37 

Акционарско друштво Електромрежа Србије расписало је конкурс за стипендирање 15 студената Електротехничког факултета Универзитета у Београду (смер електроенергетика и смер софтверско инжењерство), Електронског факултета Универзитета у Нишу (смер електроенергетика), Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду (смер електроенергетика и смер софтверско инжењерство и информационе технологије), Факултета организационих наука Универзитета у Београду (смер информациони системи и технологије) и Математичког факултета Универзитета у Београду (смер информатика), са циљем унапређења високошколског образовања у Србији пружањем финансијске и каријерне подршке успешним и талентованим студентима.

Документацију је потребно доставити Сектору за развој људских потенцијала до 31. октобра, на адресу: АД Електромрежа Србије, Кнеза Милоша 11, Београд, или електронски на адресу: hr@ems.rs.

Право учешћа на конкурсу имају редовни студенти који у школској 2018/2019 години уписују завршну годину основних или мастер академских студија, који нису обновили ниједну годину и чија је просечна оцена најмање 8,50.

Детаљнији услови могу се видети на линку.