Конкурс за доделу студентских стипендија и кредита Министарства просвете, науке и технолошког развоја


01.10.2018. - 09:04 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписало је конкурс за доделу стипендија и кредита студентима за 2018/19. школску годину.

Конкурсе можете погледати у прилогу:

- Конкурс за стипендије
- Конкурс за кредите

Формулари за студенте који продужавају коришћење стипендија и кредита могу се преузети на Заједничком шалтеру Студентске службе.

Рок за подношење документације је 31.10.2018. године.