Конкурс за доделу студентских стипендија и кредита Министарства просвете, науке и технолошког развоја


01.10.2019. - 09:04 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписало је конкурс за доделу стипендија и кредита студентима за 2019/20. школску годину.

Конкурсе можете погледати на линку Министарства.

Формулари за студенте који продужавају коришћење стипендија и кредита могу се преузети у канцеларији 208, Кула II спрат, од 2.10. до 31.10.2019. године у термину: од 11.30 – 13.30 часова.

Рок за подношење документације је 31.10.2019. године.