Коначне листе кандидата који се примају на Докторске академске студије шк. 2018/2019 години - други конкурсни термин


23.10.2018. - 10:21 

На докторске академске студије у шк. 2018/2019 години примају се следећи кандидати: ЛИСТЕ

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ОБАВИЋЕ СЕ У ПЕРИОДУ ОД  24.10.2018.  ДО 25.10.2018. године.
(ОД 09:00 ЧАСОВА ДО 13:00 ЧАСОВА)

24.10.2018. -  уписују се кандидати који су примљени на терет буџета.
25.10.2018. -  уписују се кандидати који су примљени на самофинансирање.

Потребна документа:
1. Комплет за упис (садржи: фасциклу за упис и индекс а добија се на дан уписа на Факултету),
2. Две фотографије формата 3.5 x 4.5 цм,
3. Потврда да сте запослени на ФТН, односно потврда да ћете бити на неком пројекту ФТН-а као истраживач (ако приликом конкурса није достављено),
4. Доказ о уплати трошкова уписа (оригинал уплатница) у износу од 6.900 дин.,
5. Доказ о уплати трошкова самофинансирања (оригинал уплатница).

СТУДЕНТИ КОЈИ ПЛАЋАЈУ ШКОЛАРИНУ ПРИЛИКОМ УПИСА ДУЖНИ СУ ДА УПЛАТЕ ПРВУ РАТУ ШКОЛАРИНЕ (МИН. 25% ИЗНОСА).
- Школарина се може платити у целости или у две, четири, шест и осам рата.

СВЕ УПЛАТЕ ЋЕТЕ  ИЗВРШИТИ  НА ЖИРО РАЧУН ФАКУЛТЕТА  840-1710666-12
СА ПОЗИВОМ НА ПЕРСОНАЛНИ БРОЈ КОЈИ МОЖЕТЕ ВИДЕТИ НА ЛИСТИ ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА ПОРЕД СВОГ ИМЕНА И ПРЕЗИМЕНА.

Напомена:
- Кандидати који  нису одбранили мастер рад до 10.10.2018. године, не могу се уписати на докторске студије.
- Кандидати за које до момента уписа није додељен Саветник, не могу се уписати на докторске студије.