Пријава за Универзитетске награде


26.10.2018. - 09:31 

Универзитет у Новом Сад једном годишње додељује студентима награде за постигнут успех у студирању, стручном и научном раду, уметности и спорту, остварен у претходној школској години односно закључно са претходном школском годином.

На основу одредби Правилника о награђивању студената, (Сенат УНС, 20.10.2016. године) Универзитет у Новом Саду додељује следеће награде:

- Награда најбољем студенту Универзитета,
- Награда најбољем студенту факултета,
- Награда за завршене студије (изузетна награда 10,00, награда 9,50),
- Награда за успех у току студија (изузетна награда 10,00, награда 9,50),
- Награда за врхунске резултате постигнуте на европским и светским такмичењима.

Студенти који су остварили успех у претходној школској 2017/18. години у складу са Правилником Универзитета треба да предају попуњени пријавни лист, који се налази у прилогу, референту у Студентској служби најкасније до 20.11.2018. године.