Годишње награде Фонда „Др Зоран Ђинђић“


29.10.2018. - 08:39 

Обавештавамо Вас да је Фонд „Др Зоран Ђинђић“ објавио јавне конкурсе за предлагање кандидата за доделу годишњих награда „Др Зоран Ђинђић“ за 2018. годину.

Награда „Др Зоран Ђинђић за младог научника и истраживача“ биће додељена најбољем младом научнику и истраживачу са територије Аутономне Покрајине Војводине. Предлог кандидата за доделу Награде подносе факултети и институти.

Награда „ Др Зоран Ђинђић за најбољи дипломски рад, завршни рад на мастер академским студијама или магистарски рад из филозофских и социолошких наука“ биће додељена аутору најбољег дипломског рада, завршног рада на мастер академским студијама или магистарског рада из области филозофских и социолошких наука одбрањеног на универзитетима на територији Републике Србије чији је оснивач Република Србија или Аутономна Покрајина Војводина. Предлог кандидата за доделу Награде подносе факултети.

Рок за достављање предлога кандидата је петак, 30. новембар 2018. године.