Прелиминарне листе кандидата који се примају на Специјалистичке струковне студије у школској 2018/2019 години


30.10.2018. - 15:07 

На специјалистичке струковне студије у школској 2018/2019. години примају се следећи кандидати:
1. Студијски програм: Инжењерски менаџмент  ЛИСТЕ
2. Студијски програм: Инжењерски менаџмент МБА ЛИСТА
3. Студијски програм: Енергетика, електроника и телекомуникације ЛИСТЕ

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ОБАВИЋЕ СЕ  05.11.2018. и 06.11.2018. године У ВРЕМЕНСКОМ ПЕРИОДУ ОД 08:00 ДО 13:00 ЧАСОВА

Документа потребна за упис:
Комплет за упис (добија се на Факултету)
Две фотографије формата 4.5 x 3.5 цм
Доказ о уплати трошкова уписа у износу од 6.900,оо динара (оригинал уплатница)
Доказ о уплати трошкова самофинансирања (оригинал уплатница)

*Приликом уписа студенти морају уплатити мин. 25% износа школарине.
*Школарина се може платити у целости или у две, три или четири рате.

ПОДАЦИ ПОТРЕБНИ ЗА ПЛАЋАЊЕ ТРОШКОВАСУ:
ЖИРО РАЧУН ФАКУЛТЕТА   840-1710666-12
ПОЗИВ НА БРОЈ:   ПЕРСОНАЛНИ БРОЈ  (преузети са листе примљених кандидата).