ТРЕНД 2019 - Квалитет високог образовања


01.11.2018. - 08:19 

Универзитет у Новом Саду и Факултет техничких наука позивају све заинтересоване да узму учешће на XXV Скупу Трендови развоја - „КВАЛИТЕТ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА" и својим радом допринесу развоју високог образовања у Србији. ТРЕНД 2019 ће се одржати од 11. до 14. фебруара 2019. године на Копаонику, у хотелу "Краљеви чардаци Спа".

Циљ скупа је расправа о актуелним проблемима високог образовања, а посебно о питањима квалитета и новог циклуса акредитације високошколских институција. Биће представљен поглед у наредни период развоја на бази могућности за унапређење квалитета наставе и побољшања материјалног положаја наставног и ненаставног особља. Разматраће се положај истраживања и науке на факултетима у светлу новог вишегодишњег циклуса научних пројеката. Представиће се и реферати везани за примену иновација, трансфера know-how у привреду, реализације патентних права, техничких решења, и сл. Дискутоваће се процеси интернационализације универзитета, мобилности студената и професора кроз Erazmus+, Билатералне и друге пројекте. Очекују се и доприноси у области примене најновијих дигиталних технологија у настави, учењу на даљину, употребу смарт технологија и бриге о енергетској ефикасности и одрживом развоју са примерима примене на факултетима у Србији. На крају, скуп ће донети своје закључке, које ће доставити свим релевантним институцијама.

XXV научно-стручни скуп, сада већ брендиран и опште познат као Трендови развоја – ТРЕНД 2019, наставља дугу традицију окупљања универзитетских и других представника високог образовања. Скуп је стекао високи реноме, а његов рад и закључци заокупљају пажњу јавности.

Теме скупа ТРЕНД 2019

ТЕМА 1: КВАЛИТЕТ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА (Дигиталне технологије учења, Пројекат Министраства „Развој високог образовања“, ...)
ТЕМА 2: АКРЕДИТАЦИЈА (Нови циклус акредитације, Стандарди за акредитацију, Агенција за акредитацију...)
ТЕМА 3: ПОЛОЖАЈ НАУКЕ (Нови истраживачки циклус, Међународни пројекти, Рангирање, Шангајска листа...)
ТЕМА 4: ИНОВАЦИЈЕ КАО ПОЛУГА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА (Патентна права на факултетима, Иновациони пројекти, Дигиталне и софтверске технологије...)
ТЕМА 5: ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА УНИВЕРЗИТЕТА (Erasmus+, Пројекти мобилност, Регионалне студије...)

Рокови
Рок за пријаву рада (абстракт - max 2 стране): 03.01.2019.
Рок за достављање рада (max 4 стране): 15.01.2019.
Програм скупа ТРЕНД 2019: 04.02.2019.


Резервација смештаја

Резервацију смештаја у хотелу „Краљеви чардаци Спа“ на Копаонику треба урадити независно од доставе рада на телефон 021/485-25-57 - Љубинка Герић или на e-mail адресу: buba@uns.ac.rs .

Више информација можете пронаћи на Интернет страници скупа Тренд 2019.