Обавештење за студенте Докторских академских и Специјалистичких акадамских студија који су шк. 2018/2019 године први пут уписали другу годину студија


06.11.2018. - 13:05 

Сви студенти први пут уписани на другу годину студија су дужни да у договору са својим Саветником попуне образац Списак предмета (изабрати предмете друге године као и професоре код којих ће полагати испите).
Образац се може преузети у студентској служби.

ПОПУЊЕН ОБРАЗАЦ И ПОТПИСАН ОД СТРАНЕ САВЕТНИКА И РУКОВОДИОЦА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ДОСТАВЉАТЕ У СТУДЕНТСКУ СЛУЖБУ НАЈКАСНИЈЕ ДО 23.11.2018. године
Такође, у обавези сте да на свом Web налогу попуните предмете које ћете полагати у другој години као и професоре код којих ће полагати испите.
- Изабране предмете и професоре попуњавате у опцији под називом  - НЕПОЛОЖЕНИ ИСПИТИ

ПРЕДМЕТИ МОРАЈУ БИТИ УНЕТИ НАЈКАСНИЈЕ ДО 23.11.2018. године.