Python Hackathon II


07.11.2018. - 10:07 

Други Python Hackathon у Србији одржаће се 17. и 18. новембра 2018. године у просторијама Бизнис инкубатора у Новом Саду (Војвођанских бригада 28). Такмичење је организовано уз подршку Универзитета у Новом Саду, Аустријског технолошког института и компаније Typhoon HIL.

Задатак Хакатона је развијање логичког дела софтверског модула који ће управљати одређеним уређајима, који заједно сачињавају енергетски ефикасну кућу. Оптималан алгоритам у основи модула требао би да се побрине да месечни трошкови куће буду што је могуће мањи, уз поштовање одређених ограничења и услова. Сва решења до којих се дође на хакатону, остају интелектуална својина тимова или појединаца.

ЗВАНИЧНА СТРАНИЦА PYTHON HACKATON II

Информације о такмичењу

ПРИЈАВЕ