Коначне листе кандидата који се примају на Докторске академске студије у шк. 2018/2019 години - други уписни рок


08.11.2018. - 13:54 

На докторске академске студије у шк. 2018/2019 години примају се следећи кандидати: ЛИСТЕ

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ОБАВИЋЕ СЕ 09.11.2018. ГОДИНЕ (ОД 08:00 ЧАСОВА ДО 10:00 ЧАСОВА)

Потребна документа:
1. Комплет за упис (садржи: фасциклу за упис и индекс а добија се на дан уписа на Факултету),
2. Две фотографије формата 3.5 x 4.5 цм,
4. Доказ о уплати трошкова уписа (оригинал уплатница) у износу од 6.900 дин.,
5. Доказ о уплати трошкова самофинансирања (оригинал уплатница).

СТУДЕНТИ КОЈИ ПЛАЋАЈУ ШКОЛАРИНУ ПРИЛИКОМ УПИСА ДУЖНИ СУ ДА УПЛАТЕ ПРВУ РАТУ ШКОЛАРИНЕ (МИН. 25% ИЗНОСА).
- Школарина се може платити у целости или у две, четири, шест и осам рата.

СВЕ УПЛАТЕ ЋЕТЕ  ИЗВРШИТИ  НА ЖИРО РАЧУН ФАКУЛТЕТА 840-1710666-12
СА ПОЗИВОМ НА ПЕРСОНАЛНИ БРОЈ КОЈИ МОЖЕТЕ ВИДЕТИ НА ЛИСТИ ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА ПОРЕД СВОГ ИМЕНА И ПРЕЗИМЕНА.
Напомена:
- Кандидати за које до момента уписа није додељен Саветник, не могу се уписати на докторске студије.