Конкурс за доделу привременог смештаја у Дому за наставно-научни подмладак УНС-а


01.02.2019. - 11:24

Сенат Универзитета у Новом Саду је на 5. седници 31. јануара 2019. године  донео Одлуку о расписивању конкурса за доделу привременог смештаја у Дому за наставно-научни подмладак Универзитета у Новом Саду за апартмане за које право коришћења престаје у периоду од 1. априла 2019. године до 31. марта 2020. године.

У прилогу се налази предметна Одлука и текст Конкурса.

Рок за пријаву на конкурс је од 4.-18. фебруара 2019. године.

ОДЛУКА

КОНКУРС