ФТН посетили представници Техничког универзитета у Вухану (НР Кина)


06.02.2019. - 14:00 

У оквиру програма билатералне сарадње и размене академског особља између Републике Србије и Народне Републике Кине, професори са Техничког универзитета у Вухану посетили су Факултет техничких наука у циљу учвршћивања и унапређења сарадње између ове две високошколске установе.

Сврха посете била је дефинисање наредних активности у оквиру пројекта „Развој и примена напредних модела за адаптивно планирање и управљање транспортом на унутрашњим водним путевима“ („Development and application of advanced models for adaptable planning and control of inland waterways transport“) који заједнички реализују Национални истраживачки центар за водни транспорт и безбедност пловидбе са Техничког универзитета у Вухану и запослени на Департману за саобраћај и Департману за рачунарство и аутоматику ФТН-а.

Истраживачки тим Техничког универзитета у Вухану (проф. др Синпинг Јан, директор центра и дугогодишњи проректор Техничког унверзитета у Вухану, проф. др Ди Жанг, помоћник директора, проф. др Ђиалун Лиу и проф. др Ђинфен Жанг) примили су проф. др Раде Дорословачки, декан ФТН-а и проф. др Драгиша Вилотић, продекан ФТН-а који су детаљно представили рад Факултета и достигнућа и перспективе које доноси изградња Научно-технолошког парка у Новом Саду. Поред наставника и сарадника са Факултета техничких наука, радионици су присуствовали представници Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај Аутономне Покрајине Војводине и представница ЈВП „Воде Војводине“.

Чланови истраживачког тима са Факултета техничких наука (проф. др Тодор Бачкалић, проф. др Жељко Кановић, доц. др Маринко Масларић и доц. др Владимир Бугарски) провели су три дана са гостима у оквиру којих је одржана и радионица коју су својим уводним предавањима отворили руководиоци кинеског и српског тима - професор Јан и професор Бачкалић. Истраживачи са Техничког универзитета у Вухану представили су своје лабораторије, најновија истраживања и најсавременија достигнућа у области управљања водним саобраћајем и активности у развоју паметних аутономних теретних бродова за унутрашње водне путеве. У оквиру пројектних активности учесници су посетили и брану на Тиси и хидрочвор Бечеј на каналу Бечеј-Богојево.
 

Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.