Конкурс за обављање стручне праксе на Тајланду


03.04.2019. - 11:20

Факултет техничких наука, на основу меморандума о сарадњи са Prince Of Songkla University, Thailand расписује
конкурс за одлазак на двомесечну стручну праксу на Тајланд на Prince Of Songkla University  у периоду од 20. јула до 20. септембра.  Конкурс се расписује за 6 студената Факултета техничких наука.

Услови Конкурса:
• студенти Факултета техничких наука који су одслушали најмање шести семестар;
• да активно учествују у организовању боравка студената са Тајланда (имајући у виду да ове године немамо групу са Тајланда овај услов ће важити за следећу годину);
• да имају активно знање енглеског језика;
• да су у стању да обезбеде финансијска средства за трошкове путовања, визе и боравка;
• да су студенти на неком од следећих студијских програма:

1. Грађевинарство;
2. Енергетика, електроника и телекомуникације;
3. Рачунарство и аутоматика;
4. Мехатроника;
5. Индустријско инжењерство;
6. Инжењерски менаџмент;
7. Саобраћај и транспорт;
8. Инжењерство заштите животне средине.

Током шестонедељног индустријског тренинга на Тајланду обезбеђен је смештај и стипендија у износу од 100 долара месечно.

Избор кандидата ће бити извршен до 15. маја после више интервјуа са свим заинтересованима. Биографију и мотивационо писмо (посебно нагласити планирану тему истрживања и рада на пројекту) на енглеском језику сви заинтересовани треба да пошаљу на мејл: iro.ftn@uns.ac.rs
Рок за подношење пријава: 06. мај 2019. до 12 часова