Припреме за пријемни испит из МАТЕМАТИКЕ - 40 часова


30.04.2019. - 08:29

Факултет техничких наука (ФТН) у наредном периоду организоваће припремну наставу из математике за струке на ФТН које имају пријемни испит из математике.

Предавања ће држати професори и асистенти Катедре за математику Факултета техничких наука. Биће поновљено средњошколско градиво са посебним нагласком на области које су потребне за полагање пријемног испита и лакше праћење факултетских предавања.

Настава ће бити држана 10 УЗАСТОПНИХ ДАНА, по 4 часа (укупно 40 часова).

Почетни термин курса је:

субота, 15. јун, у 12.00 часова у холу ФТН испред Библиотеке.

Цена курса је 13.800,00 динара за 40 часова.


Уплатницу попунити као што је доле назначено и предати професору на почетку курса.

За све информације обратите се на телефон (6350-770) или 485-2280 или лично на ФТН, соба 113 (Ф-блок) од 8.00 до 13.00 часова (секретарица Лела).

Подаци за уплатницу:
Сврха уплате: ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПРИЈЕМНИ ИЗ МАТЕМАТИКЕ
Прималац: ФТН (МАТЕМАТИКА); Нови Сад, Трг Д. Обрадовића 6
Шифра плаћања: 189
Рачун примаоца: 840-1710666-12
Модел: 97
Позив на број: 3905301005