Студенти ДЕПТ у стручној посети термоелектрани у Угљевику и топлани у Бања Луци


12.06.2019. - 07:38

Студенти IV године Департмана за енергетику и процесну технику и студијског програма Чисте енергетске технологије су приликом дводневне стручне студентске екскурзије (3-4.6.2019.) посетили термоелектрану у  Угљевику и топлану на биомасу у Бања Луци. Стручна екскурзија је организована у циљу стицања практичних искустава и бољег упознавања студената са опсегом њихових задужења на будућим радним позицијама као будућих дипломираних инжењера машинства.

Предузеће “Рудник и термоелектрана Угљевик” послује у оквиру “Електропривреде Републике Српске”. Претежна делатност предузећа је производња електричне енергије и експлоатација угља. Главни радови на изградњи рудника и термоелектране номиналне снаге 300 MW и просечне годишње производње 1560 GWh, започети су 1977. године, а окончани 1985. године када је термоелектрана ушла у редован погон. Термоелектрана се угљем снабдева из властитог рудника, који је удаљен 1 километар од саме термоелектране. Годишње се из површинског копа “Богутово село” експлоатише 1,75 милиона тона угља.

Другог дана боравка студенти ФТН-а су посетили градску топлану у Бања Луци. Након кратког представљања компаније, начина пословања и резултата, уследио је изузетно детаљан и поучан обилазак постројења.
Предузеће “Еко топлане” Бања Лука д.о.о. основано је 30 маја 2017. године, а изградња новог објекта топлане започета је 1.5.2017. Укупна инсталисана снага новог постројења је 49MW, односно десет котлова појединачне снаге 4,9MW, којима се обезбеђује производња топлотне енергије за грејање 20.000 корисника. Нови котлови као гориво користе дрвну сечку, чија потрошња на годишњем нивоу износи 80.000 тона. Предвиђено је да топлана на биомасу покрива базни део оптерећења, док ће се вршно оптерећење покривати радом постројења на мазут.

Обе посете, биле су од изузетног значаја за студенте, јер су имали прилику да виде како да стечено теоријско знање примене у пракси.
Циљ је био одмор, дружење и боље упознавање студената са професорима као будућим колегама у струци.

ФОТО: Архива Еко топлане Бања Лука

 

Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.