7. међународно саветовање “У СУСРЕТ ХУМАНОМ ГРАДУ”


16.07.2019. - 11:47 

Департман за саобраћај, Факултета техничких наука, 6. и 7. децембра 2019. године, организује 7. Међународно саветовање под називом „У сусрет хуманом граду“ - „Towards a Humane City“ са темом „Environmentally Friendly Mobility“.

Појам одрживе мобилности је већ дуго времена присутан, како на европском, тако и на светском нивоу. Издвајају се велики напори и озбиљна финансијска улагања у истраживања и пројекте, који би допринели смањењу емисије штетних гасова, која представља велики глобални проблем. Највећи проблеми управо су присутни у градовима, односно урбаним срединама, у којима је неопходно хитно решавање постојећих проблема и усклађивање, са једне стране повећања мобилности, а са друге смањења буке, смањења емисије штетних гасова, односно генералног смањења загађења животне средине и побољшања квалитета живота у градовима. Саветовање „У сусрет хуманом граду“ већ седми пут окупља еминентне стручњаке из области саобраћаја, али и других комплементарних области, који преносе различита светска искуства и напретке, везане за тему скупа.

Током два дана Саветовања биће презентовани стручни и научни радова аутора из земље и иностранства у оквиру следећих тематских целина:
• Институционализација и управљање паметном и одрживом мобилношћу
• Нови облици превоза
• Предности и недостаци возила без возача
• Будућност прикупљања података и моделовања саобраћајне потражње
• Ефекти увођења интелигентних транспортних система
• Организација јавног превоза
• Превоз робе у урбаним срединама – нове перспективе
• Коришћење земљишта у функцији одрживе урбане мобилности
• Нови облици економских мера
• Улога пешачења и вожње бицикла у смањењу загушења
• Процена утицаја саобраћаја на животну средину.
• Безбедност саобраћаја.

Учесници Саветовања ће бити еминентни стручњаци из области саобраћаја и сродних области из земље и иностранства који ће изложити предавања по позиву, а чије ће теме бити у складу са наведеним тематским целинама. У сарадњи са удружењима грађана, невладиним организацијама и другим институцијама, у оквиру Саветовања биће одржане стручне радионице у складу са тематским целинама.

Организатори:
- Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Департман за саобраћај
- Аутономна Покрајина Војводина – Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај
- Удружење “Хумани Град” Нови Сад.

Главни покровитељи:

- Аутономна Покрајина Војводина – Скупштина Аутономне Покрајине Војводине
- Град Нови Сад.

За више информација посетите интернет сајт www.humanecityns.org

За преузимање документа у ком се налази Прва информација за учеснике саветовања кликните ОВДЕ.