РАСПОРЕД СИСТЕМАТСКИХ ПРЕГЛЕДА за студенте ПРВЕ године студија


20.09.2019. - 14:03 

Студенти прве године су обавезни да ураде систематски преглед према предвиђеном распореду који је истакнут на свакој огласној табли.

СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД ПОЧИЊЕ У 7:00 ЧАСОВА, ПРЕПОДНЕВНА ГРУПА, ОДНОСНО У 13:30 ЧАСОВА, ПОПОДНЕВНА ГРУПА, ПРИЈАВОМ НА КАРТОТЕЦИ У ЗАВОДУ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА (Др Симе Милошевића бр.6).

СТУДЕНТИ МОРАЈУ СА СОБОМ ПОНЕТИ ОВЕРЕНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ И ИНДЕКС. ПОЖЕЉНО ЈЕ ПОНЕТИ КАРТОН О ВАКЦИНАЦИЈАМА.

БЕЗ ОБАВЉЕНОГ СИСТЕМАТСКОГ ПРЕГЛЕДА НИЈЕ МОГУЋЕ ОВЕРИТИ ЗИМСКИ СЕМЕСТАР!!!

СТУДЕНТИ МОРАЈУ ПОШТОВАТИ РАСПОРЕД ПРЕГЛЕДА КОЈИ ЈЕ ИСТАКНУТ, ПОШТО У ЗАВОДУ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА НАКНАДНИ ПРЕГЛЕДИ НИСУ МОГУЋИ.

СТУДЕНТИ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И ЦРНЕ ГОРЕ МОРАЈУ ИМАТИ ОБРАЗАЦ ИНО 1, У СУПРОТНОМ ПЛАЋАЈУ СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД 1500,00 ДИНАРА. ИСТУ ЦЕНУ ПЛАЋАЈУ И СТУДЕНТИ КОЈИ НЕМАЈУ ОВЕРЕНУ ЗДРАВСТВЕНУ КЊИЖИЦУ.

СТУДЕНТИ КОЈИ ИМАЈУ ВИШЕ ОД 26 ГОДИНА НИСУ ОБАВЕЗНИ ДА УРАДЕ СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД.

У прилогу детаљни списак за сваки студијски програм: