Обавештење о упису студената којима истиче рок за завршетак студија


02.10.2019. - 14:45 

По препоруци Министарства просвете, науке и технолошког развоја, студенти којима је истекао, Законом о високом образовању прописани рок за завршетак студија (у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма), омогућено је да, на лични захтев у школској 2019/20. години задрже статус студента без реуписа на студијски програм.