КОНКУРС за избор најбољих студентских академских радова – ТЕСЛИНА НАГРАДА ЗА МЛАДЕ


08.10.2019. - 09:44 

Конкурс се односи на пројекте, мастер и завршне радове који су реализовани у периоду од 01. октобра 2018. до 01. септембра 2019. године, а који су обрађивали теме из енергетике и тематски су везани за делатност чланица ПУ “Електромашиноградња".

Предлоге, уз образложење дужине од 3000 до 4000 карактера, достављају надлежне факултетске/универзитетске катедре, при чему предложени академски радови могу имати највише три аутора и морају бити представљени у облику који је уобичајен за научне и стручне радове који се објављују у научним и стручним часописима. Обим достављених радова не сме прећи 16 куцаних страница (са свим пратећим табелама, сликама и дијаграмима) исписаних Times New Roman словима величине 12.

Од приспелих предлога жири бира пет најбољих за јавну презентацију на традиционалним ТЕСЛИНИМ ДАНИМА ЕНЕРГЕТИКЕ који ће се организовати на Факултету инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу у децембру 2019.
године.

Академске радове и образложења надлежних катедара у pdf-формату доставити најкасније до 15. новембра 2019. године на е-адресу: predsednik@elektromasinogradnja.com и fondacija.nikola.tesla@gmail.com.

Више информација можете пронаћи ОВДЕ.