Годишње награде Департмана за енергетику, електронику и телекомуникације


13.01.2020. - 11:25

Свечана седница Наставно-научног већа Департмана за енергетику, електронику и телекомуникације на којој су истакнутим запосленима овог Департмана и компанијама са којима је Департман остварио посебну сарадњу током текуће године додељене награде, плакете и захвалнице одржана је у понедељак, 30. децембра 2019. године у Свечаној сали Факултета техничких наука.

Катедарске награде за најистакнутије појединце Департмана за 2019. годину добили су:
• Катедра за електроенергетику и примењени софтверски инжењеринг: Никола Симић, асистент.
• Катедра за енергетску електронику и претвараче: Владимир Поповић, асистент.
• Катедра за електронику: Сања Којић, асистент.
• Катедра за телекомуникације и обраду сигнала: Тијана Носек, асистент.
• Катедра за електрична мерења: Ђорђе Новаковић, асистент.
• Катедра за теоријску електротехнику: Теодора Гаврилов, асистент.
Катедарске награде доделили су шефови катедри Департмана за енергетику, електронику и телекомуникације.

Овогодишњи добитници Плакета Департмана које је доделила проф. др Мирјана Дамњановић по областима од значаја су:
• Наставник са највећим бројем радова на SCI листи у 2019. години: др Борис Думнић, ванредни професор.
• Сарадник са највећим бројем радова на SCI листи у 2019. години: Милан Радовановић, научни сарадник.
• Члан ДЕЕТ са највећим бројем цитата према SCOPUS бази у 2019. години: др Дејан Вукобратовић, редовни професор.

Компаније са којима је Департман остварио посебну сарадњу током текуће године и којима је проф. др Борис Думнић уручио Захвалнице су:
1. Typhoon HIL, Inc.
2. ABB d.o.o.
3. Continental Automotive d.o.o.

Након свечаног програма организован је коктел у Клубу "Машинац".


 

Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.