Доц. др Дејан Ецет добитник националне награде за најбољу докторску дисертацију


14.02.2020. - 09:39 

Доц. др Дејан Ецет, са Катедре за архитектуру и урбанизам, Департмана за архитектуру и урбанизам, добитник је националне награде „Милорад Мацура” за најбољу докторску дисертацију из области архитектуре и урбанизма у 2019. години коју додељује Институт за архитектуру и урбанизам Србије (ИАУС).

Дисеретацију на тему „Прилог развоју метода архитектонског пројектовања школских зграда“ доц. др Дејан Ецет одбранио је на Факултету техничких наука под менторством проф. др Јелене Атанацковић Јеличић и проф.др Милана Рапаића а награда му је уручена у просторијама Института за архитектуру и урбанизам Србије 27. јануара 2020. године у Београду.

Тема дисертације је имплементација CA (ћелијских аутомата) у процес пројектовања школских зграда која подразумева израду алгоритма који генерише решења у складу са претходно дефинисаним правилностима просторне организације школске зграде. Овакав приступ у архитектонском пројектовању користи доступне информационе технологије у циљу репозиционирања архитекте у оквирима самог пројектантског процеса, аутоматизујући напоран поступак аналогног креирања свих могућих решења. Може се чак рећи да овај приступ интелигентном пројектовању, представља својеврсни експертски систем, који знање пројектанта професионалца претвара у формалне начине одлучивања карактеристичне за његов начин размишљања.