Обавештење о реализацији лабораторијских и теренских вежби


15.05.2020. - 20:23 

Поштоване колегинице и колеге,
Сви се радујемо поновном сусрету са вама и са нестрпљењем вас очекујемо на Факултету у понедељак, 18. маја.

У наставку ево неколико општих информација о начину надокнаде лабораторијских и теренских вежби:

1. Планом надокнаде вежби предвиђено је да се исте реализују у највише три блока:

Б1 прва недеља вежби почиње 18.05.2020. и завршава се 23.05.2020.
Б2 друга недеља вежби почиње 25.05.2020. и завршава се 30.05.2020.
Б3 трећа недеља вежби почиње 01.06.2020. и завршава се 06.06.2020.

2. Надокнада лабораторијских вежби изводиће се према важећем распореду часова летњег семестра.

3. Постојеће групе студената које су формиране почетком овог семестра, при надокнади лабораторијских вежби делиће се  на две подгрупе (ако је то неопходно), како би се смањио број особа у лабораторијама приликом извођења вежби и испоштовали критеријуми заштите и здраваља на раду у условима пандемије корона вируса. При томе, прва подгрупа студената треба да дође на вежбе  према сатници из  распореда часова за летњи семестар, потом  следи пауза од 15 минута због проветравања и чишћења просторије па онда следи друга подгрупа.

4. За реализацију лабораторијских вежби одговоран је предметни наставник, који вежбе може организовати на други начин уз поштовање прописаних мера заштите.

5. Предметни наставник је обавезан да о начину реализације лабораторијских вежби електронским путем (платформа Сова и др.) обавести студенте.

6. Минимално растојање учесника на вежбама је 2 m а све ускладу са Упутствима за превенцију болести  Covid-19. Приликом извођења лабораторијских вежби обавезна је употреба личних заштитних средстава (маска и рукавице), осим тога, обавезна је дезинфекција и примена хигијенских мера. Студенти на вежбе долазе за маском и рукавицама и понашају се ускладу са Упутством студентима за превенцију заштите од болести COVID-19, које се налази на сајту Факултета.

7. Теренске вежбе ће бити одржане у оквиру тронедељног блока за надокнаду лабораторијских вежби. О детаљима реализације ових вежби студенти ће бити благовремено обавештени од стране предметног наставника.

8. Нови радни календар можете видети на сајту факултета којим је предвиђено да се априлски испитни рок одржи од 8.6. до 13.6.2020., потом следи недеља за предају и оцењивање предиспитних обавеза а потом од 22.6. до 25.7.2020. следи јунско-јулски испитни рок. У априлском року, за који су пријаве у току, студент може да пријави један испит.

9. Јунско-јулски испитни рок је планиран као двотермински. У првом термину студент може да пријави  3 испита а у другом 2. Термини испита се могу видети на сајту Факултета.

С поштовањем,
Декан

Проф. др Раде Дорословачки

Напомена: Доле наведена документа можете преузети са сајта ФТН-а:
1. План надокнаде Лабораторијских и теренских вежби
2. УПУТСТВО СТУДЕНТИМА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ COVID-19,
3. УПУТСТВО ЗАПОСЛЕНИМА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ COVID-19,
4. УПУТСТВО ПОРТИРИМА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ COVID-19.