Изабрани нови продекани Факултета техничких наука


11.06.2020. - 12:31 

Након 23. седнице Савета Факултета техничких наука одржане 10. јуна 2020. године, Управа Факултета добила је нове чланове продеканског тима. Проф. др Александар Купусинац са Департмана за рачунарство и аутоматику изабран је за новог продекана за наставу, а проф. др Борис Думнић, директор Департмана за енергетику, електронику и телекомуникације за продекана за финансије и развој.

Предлози кандидата за позицију продекана за наставу и продекана за финансије и развој тајним гласањем су утврђени на седници Наставно-научног већа Факултета. Истог дана одржан је и Савет Факултета техничких наука на коме су усвојени предлози НН већа чиме су проф. Купусинац и проф. Думнић изабрани за нове продекане.

Проф. Купусинац и проф. Думнић ће ступити на дужност од 1. октобра 2020. године. Продекански тим декана проф. Радета Дорословачког ће од тада чинити: проф др. Александар Купусинац, продекан за наставу, проф. др. Срђан Колаковић, продекан за инвестиције и сарадњу са привредом, проф. др Борис Думнић, продекан за финансије и развој и проф. др Дарко Стефановић, продекан за науку и међународну сарадњу.
 

Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.
Није могуће приказати слику.