Радно време Студентске службе за време уписних активности


16.06.2020. - 09:04 

Радно време Студентске службе у време трајања Конкурса за упис студената у прву годину студија:
24.,25. и 26. 06.2020. године од 07:00-08:00 часова
07.,08.,09. и 10.07.2020. године од 07:00-08:00 часова.