Акредитоване мастер струковне студије - Производно машинство


23.07.2020. - 13:52 

На Факултету техничких наука први пут је акредитован студијски програм под називом МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО, на коме ће се од јесени 2020. године образовати мастер струковни инжењери машинства са другим степеном високог образовања.

Овај студијски програм успостављен је на Департману за производно машинство у складу са актуелним потребама за професионално образовање машинских инжењера за рад у привредним предузећима.

Студије трају две године - четири семестра и вреднују се са 120 ЕСПБ.
Стручни назив који остварују студенти након завршетка ових студија је струковни мастер инжењер машинства  (струк. маст. инж. маш.), при чему стичу 7.1 степен стручне спреме.

Студијски програм садржи наставне предмете чији садржаји обухватају изучавање савремених материјала, процеса пројектовања, технологија обраде и мерења, развоја и експлоатације машина и алата, техника програмирања CNC машина и роботских система, примене техника реверзибилног инжењерства, 3D штампе и савремених адитивних технологија и др.

У оквиру изучавања наставних предмета обухваћена је примена информационих технологија кроз пројектовање производа (CAD, CAE), пројектовање, планирање и управљање процесима производње (CAPP, CAM, PPC), управљање квалитетом (CAQ), развој и управљање базама података (DBMS), фабричке комуникационе системе за аквизицију и размену информација, виртуелну реалност, примену Интернет технологија и других елемената Индустрије 4.0.

За школску 2020/21. годину број места за упис је 32 = 8 буџет + 24 самофинансирање.

Детаљније информације о наставним предметима на студијском програму МСС-Производно машинство (циљ, исход, садржај, методологија извођења наставе, литература, формирање оцене, извођаче наставе) можете погледати ОВДЕ, а за више информација о упису на овај студијски програм, можете се обратити руководиоцу студијског програма:
Проф. др Дејан Лукић, e-mail: lukicd@uns.ac.rs.

Такође, о Департману за производно машинство се можете информисати на сајту Департмана, као и на друштвеним мрежама:
- Instagram: dpm_ftn
- Facebook: Departman za proizvodno mašinstvo | FTN

Поред студијског програма Производно машинство, акредитовани су и студијски програми мастер струковних студија: Електротехника (модул: Електроенергетика - Дистрибуирани ресурси и електрични системи у возилима и модул: Информационо-комуникационе технологије) и Инжењерски менаџмент MBA.

Подношење докумената за вредновање и пријављивање кандидата на Конкурс вршиће се од 21.9.2020. до 25.9.2020.године, а све информације можете видети у КОНКУРСУ.

 

  • Није могуће приказати слику.