Акредитоване мастер струковне студије - Инжењерски менаџмент МБА


27.07.2020. - 21:13 

Факултет техничких наука расписао је конкурс за упис у прву годину студија, школске 2020/21. године, на акредитовани студијски програм МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА - ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ МБА на коме ће се образовати мастер струковни инжењери менаџмента са другим степеном високог образовања.

Стручни назив који остварују студенти након завршетка ових студија је струковни мастер инжењер менаџмента (струк. маст. инж. менаџм.), при чему стичу 7.1 ниво стручне спреме.

Студије трају две године, односно четири семестра и вреднују се са 120 ЕСПБ.

Мастер струковне студије- Инжењерски менаџмент МБА изводе се на ДЕПАРТМАНУ ЗА ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И МЕНАЏМЕНТ, намењене су студентима широког спектра основног образовања и сматрају се јединственим обликом образовања, у смислу стицања знања оријентисаног на праксу из различитих области инжењерског менаџмента. Овај приступ оријентисан на праксу захтева нове наставне методе, где се знање и искуство преносе помоћу студија случаја, кроз тимски рад, као и кроз симулације стварних пословних ситуација и различитих модела пословања.

Прва генерација студената Инжењерског менаџмента МБА је уписана још 2003. године. Те године су, као прве у региону, покренуте међународне студије Инжењерски менаџмент МБА на Департману за индустријско инжењерство и менаџмент у оквиру међународне последипломске школе ФТН-ИИМ/EURO. Од 2003. године до данас је на Факултету техничких наука промовисано преко 180 дипломаца студијског програма Инжењерски менаџмент МБА.

Студијски програм се састоји од седам обавезних предмета и стручне праксе на првој години и од пет изборних предмета, стручне праксе и завршног рада који су на другој години студија.

У другој години студија студенти кроз пет изборих предмета конкретизују проблематику инжењерског менаџмента, базирану на специфичностима појединих стручних области инжењерског менаџмента: Лидерство и управљање пројектима; Менаџмент људских ресурса; Менаџмент корпоративних комуникација; Менаџмент у здравству; Информациони системи у менаџменту; Менаџмент у осигурању; Контролинг; Интерна ревизија; Инвестициони менаџмент; ЕУ интеграције...

Детаљније информације о наставним предметима на студијском програму мастер стуковних студија - Инжењерски менаџмент МБА (циљ, исход, садржај, методологија извођења наставе, извођаче наставе...) можете погледати ОВДЕ.

За више информација о упису на овај студијски програм, на коме је за школску 2020/21. годину одређен број од 70 самофинансирајућих места, можете се обратити руководиоцу студијског програма:
Проф. др Зорица Узелац,
e-mail: zora@uns.ac.rs
тел: 021-459-740
Подношење докумената за вредновање и пријављивање кандидата на Конкурс вршиће се од 21.9.2020. до 25.9.2020.године, а све информације можете видети у КОНКУРСУ.
 

  • Није могуће приказати слику.