ОГЛАС за прикупљање писаних понуда ради отуђења апарата за електролучно заваривање из својине Факултета техничких наука


03.09.2020. - 10:06

Факултет техничких наука у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 6, 21 000 Нови Сад, позива све заинтересоване понуђаче да доставе писану понуду ради откупа покретних ствари – апарата за електролучно заваривање.

Рок за подношење понуда је 15  (петнаест) дана од дана објављивања огласа.

Целокупан текст огласа као и обрасци за подношење понуда се налазе у прилогу.