Постављен нацрт распореда наставе за зимски семестар школске 2020/2021 године


16.09.2020. - 11:23 

Поштоване колеге,
постављен је нацрт распореда наставе за зимски семестар школске 2020/21. године у делу Распореди и реализација. Настава ће се изводити применом комбинованог модела (на даљину и уживо на  Факултету).

Примедбе око извођача наставе за I годину основних студија, доставити до понедељка, 21.09.2020. до 14 часова на email ftnraspored@uns.ac.rs путем прописаног обрасца.

Примедбе око извођача наставе за све више године студија, доставити до понедељка, 28.09.2020. до 14 часова на email ftnraspored@uns.ac.rs путем прописаног обрасца.

Настава ће се изводити у складу са календаром извођења наставе са почетком од  понедељка, 28.09.2020. године. Прве наставне недеље се изводе само предавања док вежбе почињу друге наставне недеље.

Распореди наставе за поједине студијске програме ће се усаглашавати са моделом извођења наставе као и са тренутном ситуацијом везаном за пандемију COVID - 19.
У финалној верзији распореда биће означен начин одржавања наставе, online или уживо на Факултету.


Продекан за наставу
Проф. др Драгиша Вилотић