ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ НАСТАВЕ НА ФТН-у


09.10.2020. - 10:34 

Студенти свих година студија ће прве две недеље у школској 2020/2021. години наставу похађати online. Током прве две недеље биће одржана само предавања.

Према актуелном радном календару, студентима прве године основних студија настава почиње 28.9.2020. а студентима виших година 12.10.2020. године. Платформа која ће се користити је Microsoft Teams.


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ ПРВЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА:

Студенти I године студија у недељи од 12.10.2020. до 18.10.2020. имаће сва предавања и све вежбе ONLINE (чак и лабораторијске вежбе) према званичном распореду наставе.

У тим терминима ће предметни наставници/сарадници информисати студенте о даљој организацији наставе.

НАПОМЕНА: Обавештење се односи на студенте I године свих студијских програма, осим на студенте Сценске архитектуре, технике и дизајна који ће имати сва предавања и све вежбе у просторијама ФТН-а према истакнутом распореду наставе.

У распореду наставе посебну пажњу обратити на колону "Учионица". Уколико се настава изводи на ФТН-у писаће конкретна просторија (нпр. 101), у супротном, настава се одвија online.