Обавештење за студенте I године докторских студија - online настава из предмета Одабрана поглавља из математике код проф. др Силвие Гилезан


07.12.2020. - 10:59 

Предавања из “Логике у рачунарству" и договор за модуле "Семантика програмских језика" и "Модели израчунљивости" за студенте докторских студија ће бити одржани крајем фебруара 2021. године.

Детаљније информације ће бити послате у јануару 2021. године.

Информације у вези са модулима су на страницама:

http://imft.ftn.uns.ac.rs/~silvia/Teaching

https://sites.google.com/site/logikauracunarstvu/home

http://imft.ftn.uns.ac.rs/~silvia/Teaching/SemantikeProgramskihJezika

http://imft.ftn.uns.ac.rs/~silvia/Teachnig/ModeliIzra%C4%8Dunljivosti

Проф.др Силвиа Гилезан