Свечано отворен 27. скуп ТРЕНДОВИ РАЗВОЈА: „On-line настава на универзитетима“


15.02.2021. - 19:42 

Традиционални, 27. скуп „Трендови развоја”, који ће се одржати први пут у виртуелном окружењу од 15. до 18. фебруара 2021. године, у име Министарства просвете, науке и технолошког развоја свечано је отворила државна секретарка проф. др Маријана Дукић-Мијатовић. Присутнима се у име организатора обратио проф. др Раде Дорословачки, декан Факултета техничких наука, а преглед основних карактеристика досадашњих скупова ТРЕНД представио је проф. др Владимир Катић.

Након свечаног отварања, проф. Дорословачки презентовао је уводни рад на тему “Мотивисаност студената за праћење on-line наставе, савладавање градива и контрола наставе у условима пандемије“, док је проф. Дукић-Мијатовић представила, такође уводни рад, “У сусрет новој стратегији образовања 2021-2030 са освртом на развој високог образовања”.

Како се научно-стручни скуп ТРЕНД 2021 одржава у специфичним околностима пандемије вируса Covid-19, који је драматично утицао на све сфере живота, па и на начин рада и обављања високошколске делатности, централна тема на коју ће многобројни еминентни представници академске заједнице и других институција из области високог образовања и науке у региону износити своје научне и стручне радове јесте „On-line настава на универзитетима“. Тиме је истакнута ургентна потреба да се размотре могући одговори на изазов одржавања наставе и научног рада у условима пандемије, као и представе сва досадашња искуства са оваквим околностима.

И ове године биће представљен велики број радова, односно 114 научно-стручних доприноса развоју високог образовања у склопу седам уводних, седам пленарних и три постер сесије. Сви радови ће бити изложени путем плаформе MS Teams, која је успешно примењена на Факултету тахничких наука у току последњег семестра. Радови долазе из осам земаља (Црне Горе, Хрватске, Кувајта, Мађарске, Северне Македоније, Србије, Шпаније и УСА), а припремило их је чак 397 аутора и коаутора.

Учесници ће расправљати о пет тема: Onlinе настава на универзитетима, Иновације у модерном образовању, Иновације као полуга привредног развоја, Акредитација и интернационализација и Положај науке, које су данас изузетно интересантне и актуелне.

Зборник радова са скупа ТРЕНД 2021 расположив је у дигиталној форми на сајту www.trend.uns.ac.rs. Учесници могу да му приступе on-line и на својим рачунарима, таблетима или мобилним телефонима читају садржаје радова.

На крају, скуп ће донети своје традиционалне закључке који ће бити достављени свим релевантним институцијама.

Организатори „Тренда” су Универзитет у Новом Саду и Факултет техничких наука, а покровитељи Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност и Подружница Друштва за образовање IEEE секције Србија и Црна Гора (IEEE Education Society Chapter of the IEEE Serbia and Montenegro Section).
 

  • Није могуће приказати слику.
  • Није могуће приказати слику.
  • Није могуће приказати слику.