Прелазак и наставак студија на Факултету техничких наука


30.08.2022. - 08:10

Лица која су заинтересована за наставак студија на основним академским и основним струковним студијама на Факултету техничких наука могу да поднесу документацију на признавање испита студијског програма у периоду од 01. до 09. септембра 2022. године, у временском периоду од 11 до 13 часова на шалтерима Студентске службе у приземљу Факултета поред портирнице (улаз са Трга).

Потребна документација за пријаву:
- Пријавни лист (добија се на шалтеру Студентске службе, уз доказ о уплати трошкова поступка признавања испита),
- Оригинално уверење и/или оверене копије диплома претходно завршених студија,
- Оверен наставни план и програм,
- Диплома о завршеном четворогодишњем средњем образовању (фотокопија), а уколико кандидат није завршио претходне студије, прилаже и сведочанства сва четири разреда средње школе,
- Фотокопија личне карте.

Трошкови пријаве:
Износ: 10.000,00 динара (за студенте ФТН-а 5.000,00 динара)
Жиро рачун: 840-1710666-12
Позив на број: 97 0306111355
Сврха: Поступак признавања испита

Након испита студијског програма Комисија доноси одлуку о упису на Факултет.

Уколико се одобри упис, термин уписа је након 03. октобра 2022. године.

Упис ће се реализовати према Правилнику о упису студената на студијске програме.

Комплетан Правилник се може погледати на сајту Факултета.