Конкурс за упис на мастер академске, мастер струковне и специјалистичке академске студије - ДРУГИ РОК


11.10.2023. - 08:01 

Факултет техничких наука објављује Конкурс за упис у прву годину мастер академских студија, мастер струковних и специјалистичких академских студија - други уписни рок

Конкурсни рокови

Подношење докумената за вредновање и пријављивање кандидата на конкурс (односи се на кандидате којима је потребно вршити вредновање претходно завршених студија):
- електронска пријава: од 19. 10. 2023. год. до 20. 10. 2023. год., у 13:00 часова
- пријава на шалтерима студентске службе: 19. 10. 2023. год. и 20. 10. 2023. год., од 10:00 - 13:00 часова.

Пријављивање на конкурс кандидата који су завршили одговарајући студијски програм ФТН-а (односи се на кандидате којима није потребно вршити вредновање претходно завршених студија):
- електронска пријава: од 19. 10. 2023. год. до 23. 10. 2023. год., у 13:00 часова
- пријава на шалтерима студентске службе: 23. 10. 2023. год., од 10:00 - 13:00 часова.

Полагање пријемних испита:
- 24. 10. 2023. год. од 09:00 - 13.00 часова.

Објављивање резултата вредновања и прелиминарних ранг листи:
- 24. 10. 2022. год. до 20:00 часова.

Објављивање коначних ранг листи:
- 26. 10. 2023. год. до 20:00 часова.

Упис примљених кандидата:
- 27. 10. 2023. год.

Упис примљених кандидата ће се вршити на основу прозивке. Прозивке се врше у Свечаној сали Факултета техничких наука, на основу коначних ранг листи.

Резултати вредновања, прелиминарне и коначне ранг листе ће бити објављене на web-сервису за пријем кандидата: http://prijemni.ftn.uns.ac.rs
Моле се кандидати да 26. 10. 2023. после 20:00 часова провере тачан термин одржавања прозивке на web-сервису за пријем кандидата: http://prijemni.ftn.uns.ac.rs

Кандидати који се не појаве на прозивци сматраће се да су одустали од уписа.
По завршетку уписа кандидати који нису уписани треба да подигну своја документа до 03. 11. 2023. год. После тог рока документа неће бити сачувана.


Детаље конкурса и податке за уплату можете видети у Конкурсима.