Članovi Studentskog parlamenta Fakulteta tehničkih nauka
1. Miloš Ivanišević, Građevina i Geodezija
2. Dejan Krsmanović, Građevina i Geodezija
3. Marko Brnjoš, Građevina i Geodezija
4. Olivera Milošević, Građevina i Geodezija
5. Anđelko Matić, Građevina i Geodezija
6. Đorđe Lučić, E1
7. Miroslav Milošević, E1
8. Milutin Sinđelić, E1
9.Lazar Pavlović, E1
10. Stefan Janjić, E2
11. Milan Sekulić, E2
12. Vladimir Čović, E2
13. Anica Šutić, E2
14. Mladen Pilja, GRID
15. Momčilo Ninković, GRID
16. Anđela Karalić, GRID
17. Marko Mašanović, Arhitektura i urbanizam
18. Gorana Kandić, Arhitektura i urbanizam
19. Aleksandar Fisik, Arhitektura i urbanizam
20. Darko Čuturić, Saobraćaj
21. Đorđe Jovanović, Saobraćaj
22. Stefan Ašćerić, Saobraćaj
23. Filip Lučić, Saobraćaj
24. Nikola Despotović, IZŽS
25. Radoica Stojanović, IZŽS
26. Ivana Skeledžić, IIM
27. Snežana Savić, IIM
28. Dragana Stanković, IIM
29. Dragana Raković, IIM
30. Marijana Batak, IIM
31. Dejan Nedić, Mehatronika
32. Blagoje Petrović, Mašinstvo
33. Aleksandar Hrnjaz, Mašinstvo
34. Bojan Kokotović, Mašinstvo
35. Nenad Duraković

Saobraćaj26.12.2012.20121226
Računarstvo i automatika26.12.2012.20121226
Mehatronika26.12.2012.20121226
Mašinstvo26.12.2012.20121226
Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu26.12.2012.20121226
Industrijsko inženjerstvo i menadžment26.12.2012.20121226
Energetika, elektronika i telekomunikacije26.12.2012.20121226
Grafičko inženjerstvo i dizajn26.12.2012.20121226
Građevinarstvo i geodezija26.12.2012.20121226
Arhitektura26.12.2012.20121226