Predmet: Osnovi procesne tehnike (17 - M3313)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastProcesna tehnika
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Upoznavanje sa osnovnim pojmovima i metodama rešavanja problema iz oblasti procesne tehnike, kao i primena na konkretne procese i postrojenja.
Sticanje znanja o metodama analize procesnih operacija, kao i o mogućnostima njihove primene u različitim granama industrije.
Određenje i tumačenje procesne tehnike (definiciono određenje i karakterizacija PT, primeri, klasifikacije, zadatak i uloga mašinske struke, neophodne podloge za bavljenje PT). Osnovni pojmovi i definicije u PT (radni i pomoćni medijumi, višekomponentne supstancije, koncentracija, aparaturno-procesna jedinica, pojam prerade u PT). Osnovne procesne operacije (operacije bez dodatnih medijuma, operacije s dodatnim medijumima, kompleksne procesne operacije). Pojam ravnoteže i fenomena prenosa u višekomponentnim heterogenim sredinama (uslovi ravnoteže, različiti načini izražavanja potencijala prenosa, fluksevi, konvektivni prenos). Primena principa održanja u višekomponentnim sredinama - postupci bilansiranja (opšte izvođenje jednačina prenosa i makro bilansa, postupci bilansiranja). Mehanika fluida višefaznih sistema kao osnov PT. Termodinamika smeša kao osnov PT. Teorija difuzionog prenosa mase kao osnov PT. Hemijska kinetika i PT. Teorija sličnosti, modeliranje i simulacija u PT. Efikasnost procesnih operacija i sistema. Nadgledanje, regulacija i upravljanje procesnih postrojenja. Ekonomija procesnih sistema. Metodi i postupci optimizacije u PT. Metodi energetske integracije. Baze procesnih podataka i izračunavanja. Procesna postrojenja i životna sredina.
Predavanja, računske i auditorne vežbe, konsultacije. Ocena ispita se formira na osnovu uspeha iz računskih vežbi i ispita. Alternativno, ispit se može polagati preko 2 kolokvijuma. U slučaju da student položi oba kolokvijuma, ne izlazi na ispit.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Dimić Milan, Đaković DamirOsnovi procesne tehnike, skripte2016FTN, Novi SadSrpski jezik
Jaćimović B. i Genić S.Toplotne operacije i aparati, deo 1, Rekuperativni razmenjivači toplote2004Mašinski fakultet, BeogradSrpski jezik
Voronjec, D.Tehnološke operacije1979Mašinski fakultet, BeogradSrpski jezik
S. StanišićTehnološke operacije II Toplotne i difuzione operacije1978Tehnološki fakultet, Novi SadSrpski jezik
Grbavčić, Ž., Sokolović, D.Osnovi procesne tehnike - mehaničke operacije2015Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Đaković dr Damir
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Sokolović dr Dunja
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Sokolović dr Dunja
Redovni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Sokolović dr Dunja
Redovni profesor

Računarske vežbe