Predmet: Fizika (17 - EOS102)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastTeorijska i primenjena fizika
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 13.02.2006..

Pružanje studentima osnovnih znanja iz bazičnih zakona fizike, prvenstveno termodinamike, talasnog kretanja i osnova atomske fizike, sa naglaskom na njihovu primenu u elektrotehnici.
Stečena znanja će biti korišćena u stručnim predmetima za razumevanje fizičke suštine tehničkih procesa.
Kinematika i dinamika translatornog i rotaciong kretanja. Atomska i molekularna struktura materije. Maksvelova i Bolcmanova statistika mikročestica. Zakoni termodinamike. Fazni prelazi, topljenje i ključanje. Kinetičke pojave, difuzija, provođenje toplote, viskoznost. Progresivni mehanički talasi. Ultrazvuk i primene. Doplerov efekat i primene. Fizički i fiziološki intezitet zvuka. Elektromagnetni talasi, klasični Hercov dipol. Borov model atoma, emisija fotona. Fotoefekat i Komptonov efekat. De Broljev dualizam, elektronski mikroskop. Geometrijska optika, prelamanje talasa, ogledala, sočiva, mikroskop. Talasna optika, interferencija, difrakcija, disperzija, polarizacija.
Predavanja. Laboratorijske vežbe. Računske vežbe. Konsultacije. Na predavanjima se izlaže teorijski deo gradiva propraćen odgovarajućim primerima primene fizičkih zakonitosti u tehnici. Laboratorijske vežbe podrazumevaju eksperimentalan rad iz oblasti koje su predviđene planom i programom. Računske vežbe obuhvataju karakteristične primere koji ilustruju primenu teorije na rešavanje zadatka i produbljuju razumevanje osnovnih fizičkih zakonitosti u prirodi. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Satarić, M.Fizika : termodinamika i talasno kretanje 2006Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Satarić, M., Mihajlović, A.Praktikum laboratorijskih vežbi iz fizike2010Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Grupa autoraZbirka rešenih zadataka iz fizike : deo 21998Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada20.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Mihailović dr Aleksandra
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Lončarević dr Ivana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Beljin-Čavić Milica
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Rikalo Aleksandar
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Vuković Aleksandar
Saradnik u nastavi

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Vuković Aleksandar
Saradnik u nastavi

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Mihailović dr Aleksandra
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Beljin-Čavić Milica
Asistent

Laboratorijske vežbe