Predmet: Matematička analiza 2 (17 - E121)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastTeorijska i primenjena matematika
MultidisciplinarnaDa
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2006..

Osposobljavanje studenata na apstraktno mišljenje i sticanje osnovnih znanja iz oblasti Matematičke analize.
Student je kompententan da u daljem obrazovanju u stručnim predmetima pravi i rešava matematičke modele iz oblasti Matematičke analize (teorije redova, integrala funkcija više promenljivih, kompleksne analize).
Brojni red, funkcionalni red, stepeni red. Dvostruki i krivolinijski integral. Kompleksna analiza – osnovni pojmovi vezani za kompleksnu funkciju kompleksne promenljive, integral, Košijeve teoreme i formule, Loranov red, singulariteti, reziduum, analitičko produženje, konformna preslikavanja.
Predavanja; Numeričko računske vežbe. Konsultacije. Predavanja se izvode kombinovano. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakterističnim primerima radi lakšeg razumevanja gradiva. Na vežbama, koja prate predavanja, rade se karakteristicni zadaci i produbljuje se izloženo gradivo sa predavanja. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije. Deo gradiva, koji čini logičku celinu, može se polagati i u toku nastavnog procesa u obliku sledeća 3 modula (prvi modul: redovi, drugi modul: integrali funkcija više promenljivih, treći modul: kompleksna analiza). Usmeni deo završnog ispita nije obavezan.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Stojaković, M.Matematička analiza 22002Vedes, BeogradSrpski jezik
Ralević, N., Čomić, L.Zbirka zadataka rešenih sa pismenih ispitaiz matematička analiza 22003Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada25.00
Testdada20.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijanene25.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijanene30.00
Praktični deo ispita - zadacineda55.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Mihailović dr Biljana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kostić dr Marko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Duraković dr Nataša
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Stratijev Jelena
Asistent sa doktoratom

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Prokić dr Simona
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Blesić Andrija
Asistent

Auditorne vežbe