Tehnička mehanika i dizajn u tehnici


28.05.2014. - 13:46 

Studijski program za tehničku mehaniku i dizajn u tehnici koji je projektovan da odgovori na izazov inženjerstva, a to je da pretvara nova tehnička otkrića u komercijalnu realnost kroz jasnu primenu akumuliranog naučnog znanja, praktičnog inženjerskog iskustva i veštine rešavanja problema. Ovaj program daje odličnu pripremu kako za analizu i rešavanje najopštijih problema sa kojima se mašinski inženjer sreće u svojoj svakodnevnoj praksi, tako i za nastavak obrazovanja do akademskog stepena doktora nauka.

Studije na Departmanu za tehničku mehaniku i dizajn u tehnici Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu su podeljene na tri stepena.

Osnovne akademske studije, traju četiri godine (osam semestara), sa obavezom sticanja 240 ESPB, uključujući i diplomski rad. Završetkom studija stiče se zvanje diplomirani inženjer mašinstva.

Posebna pažnja se posvećuje metodama teorijske i tehničke mehanike usmerene ka projektovanju i dizajniranju industrijskih proizvoda. Pri tom se izučavaju mnoge teorijske i primenjene naučne discipline koje osposobljavaju inženjera da uspešno može proračunati i sa stanovišta čvrstoće i funkcionalnosti dizajnirati proizvod.

Master akademske studije, traju jednu godinu (dva semestra) i predstavljaju nastavak osnovnih akademskih studija (vrede dodatnih 60 ESPB). Nakon završetka drugog stepena student stiče zvanje master inženjer mašinstva.

Doktorske akademske studije, traju tri godine (šest semestara) i predstavljaju nastavak master studija (vrede 180 ESPB). Nakon završetka doktorskih studija student ima ukupno 480 ESPB.

Tehnička mehanika će biti ključ tehnologije u budućnosti, kao što je uvek i bila, jer obuhvata veliki opseg komplikovanih problema i kao takva predstavlja najvažniji deo baze za razvoj. Cilj tehničke mehanike je da odgovori na izazov inženjerstva, da pretvara nova tehnička otkrića u komercijalnu realnost kroz jasnu primenu akumuliranog naučnog znanja, praktičnog inženjerskog iskustva i veštine rešavanja problema. Tehnička mehanika je nauka koja se primenjuje u svim tehničkim delatnostima: mašinstvu, građevinarstvu, brodogradnji, elektrotehnici, arhitekturi itd. U skladu sa tim, program Tehnička mehanika i dizajn u tehnici nudi obrazovanje iz opšteg mašinstva sa osvrtom na metode teorijske i tehničke mehanike, koje se koriste pri projektovanju i dizajniranju industrijskih proizvoda.

Studenti se obučavaju da uspešno mogu da proračunaju i sa stanovišta čvrstoće i funkcionalnosti dizajniraju proizvod. Nudi im se mogućnost da steknu najsavremenije znanje iz oblasti teorija oscilacija, teorija elastičnosti, optimizacije mehaničkih sistema, dizajna konstrukcija, biomehanike, računarskih metoda u tehnici, računarskog modeliranja i simulacije. Kroz savremeno obrazovanje iz Mehanike, a uz upotrebu modernih kompjuterskih alata (koji studentima stoje na raspolaganju 24 časa dnevno) student koji završi ovaj smer postaje stručnjak koji zna i ume i da postavi i da reši problem koji je pred njim. Smer pruža mogućnost rada na složenim projektnim zadacima, izuzetno aktivan odnos u analizi i rešavanju najopštijih problema sa kojima se mašinski inženjer sreće u svojoj svakodnevnoj praksi, bez obzira na to u kojoj je oblasti.

MOGUĆNOST ZAPOŠLjAVANjA

Diplomirani inženjeri ovog profila mogu se zaposliti u razvojnim i projektnim biroima i istraživačkim institucijama. Smer takođe daje odličnu pripremu za nastavak obrazovanja do akademskog stepena doktora tehničkih nauka.