Računarstvo i automatika


27.05.2014. - 17:16 

Studije na Departmanu za računarstvo i automatiku, Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, podeljene su u tri stepena.

Osnovne akademske studije, traju četiri godine (osam semestara) sa obavezom sticanja 240 ESPB.  Završetkom osnovnih akademskih studija stiče se zvanje diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva.

Smerovi:
   Automatika i upravljanje sistemima
   Primenjene računarske nauke i informatika
   Računarska tehnika i računarske komunikacije

Master akademske studije, traju jednu godinu (dva semestra) i predstavljaju nastavak osnovnih akademskih studija (vrede dodatnih 60 ESPB). Nakon završetka drugog stepena student stiče zvanje master inženjer elektrotehnike i računarstva.

Na drugom stepenu studija student ima mogućnost izbora jednog od tri smera:
   Automatika i upravljanje sistemima
   Primenjene računarske nauke i informatika
   Računarska tehnika i računarske komunikacije

Doktorske akademske studije, traju tri godine (šest semestara) i predstavljaju nastavak master akademskih studija (vrede 180 ESPB).

Obrazovne i istraživačke aktivnosti departmana su fokusirane na tri oblasti.

AUTOMATIKA I UPRAVLjANjE SISTEMIMA

Studenti dobijaju široka teoretska i praktična hardver i softver znanja i veštine neophodna za projektovanje i implementaciju upravljačkih sistema. Ti sistemi, bazirani na računarima, su našli primenu u veoma širokom spektru uređaja i složenih sistema: jednostavnim kućnim aparatima, procesnim regulatorima,  programababilnim, logičnim kontrolerima, sistema za nadzor, akviziciju i upravljanje, distribuiranim upravljačkim sistemima, numeričkog upravljanja mašinama, fleksibilnim tehnološkim sistemima, medicinskim uređajima i instrumentaciji, uređaji za prikljupanjima i obradu geopodataka  (GPS). Predmeti su grupisani u četiri pod-oblasti:

- Automatika i upravljanje sistemima (projektovanje, razvoj i implementacija upravljačkih sistema u spektru od industrijskih regulatora, sistema za nadzor i vizualizaciju, distribuiranih sistema do ekonomskog sistema),
- Biomedicinski inženjering (projektovanje, razvoj i implementacija biomedicinske opreme, uređaja i instrumentacije),  
- Geoinformacioni sistemi (projektovanje, razvoj i implementacija uređaja za prikljupanja u geopodataka GPS, sistem za daljinsku-satelistsku detekciju GIS – ova),
- Inteligentni upravljački sistemi (projektovanje, razvoj i implementacija upravljačkih sistema zaključivanja baziranih na metodama veštačke inteligencije).


PRIMENjENE RAČUNARSKE NAUKE I INFORMATIKA

Studenti se osposobljavaju za profesionalnu izradu složenih softverskih proizvoda kao što su:

• razvojna okruženja, namenski sistemi, prevodioci, softverski alati, pomoćni programi ili operatvini sistemi opšte namene,
• distribuirani informacioni sistemi, multimedijalni sistemi i

Internet/Intranet rešenja u različitim oblastima poslovanja, kao što su zdrastvo, školstvo, bankarstvo, proizvodnja, dokumentalistika, trgovina, itd.

Predmeti su grupisani u četiri pod-oblasti:
- Informacioni sistemi,
- Internet i elektronsko poslovanje,
- Softversko inženjerstvo i
- Inteligetni sistemi.

Po završetku studija, studenti su osposobljeni za primenu savremenih standarda, tehnika, metoda i tehnologija softverskog inženjerstva i da budu osposobljeni za rad u projektnim timovima. Pojedinačna stručna znanja pokrivaju sistemski softver, baze podataka i  SQL, Web programiranje  (XTML, XML; Java, .net.), grafičke i multimedijalne sisteme (obrada audio/video zapisa, JPEG, MPEG i drugi standardi) mrežno bazirane sisteme (TCP/IP, DNS,  administracija i zaštita na mreži), elemente interakcije čovek – računar, projektovanje softvera (analiza zahteva, specifikacija i modeliranja, dizajn, konstrukcija, testiranje, instalacija, održavanje softvera, metode alata i tehnike, UML, informacione sisteme (metodologije, modeliranje sistema, projektovanje, CASE alati i sl.), elektronsko poslovanje (modeli, tehnologije, bezbednost, elektronsko plaćanje), poslovnu informatiku u uslovima primene elektronskog poslovanja, kao i najmodernije metode, tehnike i alate veštačke inteligencije (logičko programiranje, veštačke neuronske mreže, fazi sistemi, genetski algoritmi, ekspertski sistemi, agentske tehnologije i tehnologije semantičkog Web-a) i njihovu primenu.


RAČUNARSKA TEHNIKA I RAČUNARSKE KOMUNIKACIJE

Iz oblasti RAČUNARSKA TEHNIKA I RAČUNARSKE KOMUNIKACIJE studenti se osposobljavaju za projektovanje sistema zasnovanih na računaru, koji danas obuhvataju širok spektar uređaja i sistema, kao što su: digitalni TV prijemnici i servisi, pametni telefoni, pametne kuće, digitalni servisi, telefonska centrala, sistemi za nadzor i upravljanje industrijskim postrojenjima. Predmeti su grupisani u četiri pod-oblasti:

- Projektovanje hardvera (od jednostavnih digitalnih sistema preko programibilnih arhitektura FPGA do savremenih procesorskih arhitektrura, korišćenjem modernih metoda za projektovanje i simulaciju integrisanih kola).
- Projektovanje sistemskog  softvera realnog vremena (od osnovnih elemenata sistemskog softvera realnog vremena, preko operativnih sistema Win, Linux i Android do savremenih programsko-razvojnih alata kao što su kompajleri za DSP procesore).
- Projektovanje računarskih mreža (studenti se osposabljavaju za projektovanje hardvera i softvera komunikacionih sistema, počev od ISDN-a, preko TCP/IP, do GSM, Zigbee, Bluetooth i LAN/WLAN).
- Projektovanje arhitektura i algoritama u digitalnim servisima (obrada audiovizuelnih signala vezanih za standarde MPEG2/4, DVBT2, MP3/AAC/Dolby).