Predmet: Osnovi logistike (12 - SO211)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastIntegralni transport i logistika
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za saobraćaj
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..

Sticanje osnovnih znanja o: značaju logistike u privrednom sistemu zemlje, strukturi i zadacima logističkog sistema i strukturi logističkih procesa kojima se ostvaruje prostorna i vremenska transformacija robnih tokova.
Po završetku kursa student će biti sposoban da: razgraniči strukturu logističkih sistema; definiše pripadnost, osnovne funkcije i zadatke pojedinih podsistema; identifikuje, opiše i kvantifikuje logističke procese; proceni osnovne performanse logističkih procesa.
Suštinske odrednice logistike – geneza i definicije. Sistemski i procesni pristup u logistici. Logistički sistem i podsistemi: transport, pretovar, skladištenje, upravljanje zalihama, informacioni podsistem. Logistika i lanci snabdevanja. Logistički procesi. Logistički troškovi. Logistička usluga. Logistika u proizvodnim i trgovinskim preduzećima. Preduzeća davaoci logističkih usluga. Logističke performanse.
Predavanja, vežbe, konsultacije, debate, timske prezentacije. Provera znanja: parcijalno polaganje (ispit 1. deo i ispit 2. deo) ili ceo ispit.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Gajić V.Logistika preduzeća - skripta2002Fakultet tehničkih nauka Novi SadSrpski jezik
David J. Bloomberg, Stephen B. LeMay, Joe B. HannaLogistika2006Biblioteka gospodarska misao, Zagrebačka škola ekonomije i managementaHrvatski
Gordana Radivojević, Momčilo Miljuš, Milorad VidovićLogistički kontroling i performanse2007Saobraćajni fakultet, BeogradSrpski jezik
Milorad KilibardaMarketing u logistici, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet,2011Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultetSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Domaći zadatakdada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prezentacijadada10.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Nikoličić dr Svetlana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Mirčetić Dejan
Asistent sa doktoratom

Auditorne vežbe