prof. dr Radmila Marinković-Nedučin


Nedostaje slika

dr Radmila Marinković-Nedučin

Redovni profesor


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor

Nakon gimnazije 'Moša Pijade', Novi Sad, prirodno-matematički smer, (1965 nagrađena kao najbolji učenik škole), završila Tehnološki fakultet Univerziteta u Novom Sadu (1970., prosečna ocena 9,69), na kome i magistrira (1977, prosečna ocena 10) i doktorira (1985). Od 1970. radi na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, u svojstvu prvo asistenta (na predmetima Mikrobiologija, Opšta i neorganska hemija, Fizička hemija), zatim docenta (Fizička hemija, Kataliza, Viši kurs neorganske hemije), vanrednog i redovnog profesora (Fizička hemija i Kataliza). 2002. drži i nastavu na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, Zavod za farmaciju, na predmetu Fizička hemija sa instrumentalnim metodama. Usavršavanja: ČEHOSLOVAČKA, stručna studentska razmena, Institute for Chemical Tecniques, Academy of Science, Prag 1968., fizička hemija. SAD, Učesnik medjunarodnog programa CIP za mlade (Čikago-Vašington), 1970. POLJSKA, Institute for Surface Chemistry and Catalysis, Polish Academy of Sciences, Krakow, 1986., 1988., 1999., kataliza. NEMAČKA, Bundesanstalt für Materialforschung und - prüfung,Berlin (W), 1990., hemija i fizika površina, površinske spektroskopske metode. SAD, University of Toledo, Ohio, 1991., nauka o materijalima,termijska analiza. JUŽNA AFRIKA, WITS University, Johannesburg, 2002., kataliza, međuuniverzitetska saradnja. NEMAČKA, Goethe Institut, 1989.g., nemački jezik. Kraći studijski boravci na više od 20 univerziteta Evrope, Amerike i Azije. Akademsko angažovanje: Bila je šef Katedre za opšte inženjerske discipline, član Nastavno-naučnog veća Univerziteta, u dva mandata predsednik Saveta Tehnološkog fakulteta. Bila je u dva mandata sekretar zajednice tehnološko-metalurških fakulteta Jugoslavije. Od 2001-2004. godine prorektor za nastavu Univerziteta u Novom Sadu, od 2004. godine potpredesednik i predsednik Republičkog saveta za visoko obrazovanje (do 2005.) i od 2004-2009. rektor Univerzitata u Novom Sadu. Bila je podpredsednik Konferencije univerziteta Srbije u periodu 2005-2009. Bila je podpredsednik Dunavske rektorske konferencije u periodu 2008-2009. Profesionalno anagažovanje: Bila je sekretar Zajednice tehnološko-metalurških fakulteta Jugoslavije, predsednik Hemijskog društva Vojvodine i član predsedništva Srpskog hemijskog društva. Član je Društva fizikohemičara Srbije i Jugoslovenske asocijacije za naftu i gas - YUNG. Koautor je monografije 50 godina hemijskog društva u Vojvodini. Za zaslužnog člana Srpskog hemijskog društva izabrana je 2001. godine. Dobitnik je pohvale Kostić fonda kao mentor prvonagrađenog diplomskog rada u Srbiji iz oblasti hemijskih nauka u 2003. godini. Dobitnik je priznanja OEBS Ličnost godine 2007.

NazivU Ustanovi
Ispitivanje katalizatora za hidrodesulfurizaciju fizičko-hemijskim metodama

Magistratura

Fizičko-hemijske nauke

Tehnološki fakultet

1977

Fazne transformacije silicijum dioksida kao nosača heterogenih katalizatora u prisustvu metalnih oksida

Doktorat

Fizičko-hemijske nauke

Tehnološki fakultet

1985

Kriterijum produkcijeOpis
(M12) Monografija međunarodnog značajaR. Marinković-Nedučin, M. Plančak, M. Kleut, I. Vujkov, J. Fodor, M. Jetzin, J. Staškova, V. Farkašova, Multilanguage Glossary of Bologna Terms, University of Novi Sad, Budapest TECH, Slovak Academic Association for International Cooperation (Višegrad Fund supported), Novi Sad - Budapest - Bratislava, 2009, ISBN: 978-86-499-0170-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniR. Marinković-Nedučin, The Governance of Higher Education Institutions-Universities in Serbia (case study), Higher Education Governance between democratic culture, academic aspirations and market forces, Higher Education and Research Division, Council of Europe, 22 – 23 September 2005, Strasbourg (published 2006)
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniР. Маринковић-Недучин, Универзитет према европском моделу: правци деловања и приоритети, Зборник радова "Високо образовање у Србији на путу ка Европи - четири године касније", AAOM, UNESCO Катедра за менaџмент универзитета, Заједница универзитета Србије, Београд, 2005, стр.225-233
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini2. Р.Маринковић-Недучин, М.Весковић, Development of Innovative Potentials at University of Novi Sad, UNESCO-ICCS Workshop on Capacity Building for Development of Innovative Potential at Universities, organized by Slovenian National Commission for UNESCO and International Center for Chemical Studies (ICCS), University of Ljubljana, Kranjska Gora, 12-15 December 2003, published in UNESCO Sourcebook on Innovative Capacity Building at Universities, 2005, ISBN 868144915X, 9788681449158
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniR.Marinković-Nedučin, The Governance of Higher Education Institutions-Universities in Serbia (case study), Higher Education Governance between democratic culture, academic aspirations and market forces, Higher Education and Research Division, Council of Europe, 22 – 23 September, 2005, Strasbourg (published in 2006)
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,R. Marinković-Nedučin, P. Lažetić, Evropski sistem prenosa bodova u visokom školstvu – Vodič kroz ECTS, AOM, Beograd, 2002
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniM. Plančak, R. Marinković-Nedučin, Doktorske studije u evropskom kontekstu, Zbornik radova TREND 2009, Kopaonik, mart 2009., Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, 2009.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniР. Маринковић-Недучин, Европски систем преноса и акумулације бодова и његова примена у наставном процесу на техничким факултетима, Зборник радова ТРЕНД 2003 - Болоњски процес и технички факултети, Копаоник, март 2003., Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, 2003.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniР. Маринковић-Недучин, Универзитет према европском моделу, уводна презентација, Зборник радова ТРЕНД 2004 - Интергрисани универзитет и техничке струке, Копаоник, 8 –12. март 2004., Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, 2004.
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,R. Marinković-Nedučin, M. Plančak, M. Babin, H .Hiršenberger, P. Lažetić: Kratak vodič kroz bolonjski proces i novi sistem studiranja (srpski, madjarski, rumunski, slovački, rusinski, hrvatski, romski, bugarski alabanski jezik), Univerzitet u Novom Sadu, 2006
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorFizičko-hemijske naukeTehnološki fakultet31.10.1996.
Vanredni profesorFizičko-hemijske naukeTehnološki fakultet01.01.1991.
DocentFizičko-hemijske naukeTehnološki fakultet01.01.1986.
Asistent - stari nazivFizičko-hemijske naukeTehnološki fakultet01.01.1970.