prof. dr Ranko Popović


Nedostaje slika

dr Ranko Popović

Redovni profesor


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor

Dr Ranko Popović je rođen u Kosovskoj Mitrovici. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Prištini. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Prištini 1980. god, Dobitnik je nagrade Univerziteta u Prištini  "Istaknuti student" 1980. god. kao najbolji student Elektrotehničkog fakulteta u Prištini. Magistrirao je na Elektronskom fakultetu u Nišu 1988. god. Doktorirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Prištini 1996. god. iz oblasti računarstva i informatike.
Učestvovao je u nastavi na Elektrotehničkom fakultetu u Prištini (Kosovskoj Mitrovici), Računarskom fakultetu u Beogradu, Univerzitetu Singidunum, Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu i Alfa BK univerzitetu. Predavao je operativne sisteme, računarske mreže, bežične senzorske mreže, distribuirane sisteme, multimediju, programiranje grafičkih aplikacija, veb programiranje, proceduralno programiranje, objektno orijentisano programiranje, primcipe softverskog inženjerstva, alate i metode softverskog inženjerstva.
Autor je preko 70 publikacija objavljenih na međunarodnim konferencijama i časopisima (od čega 15 radova iz grupe M20), odnosno 45 radova objavljenih na međunarodnim i domaćim konferencijama. U prethodnom izbornom periodu je objavio 11 radova u časopisima iz kategorije M20 i 13 radova na međunarodnim konferencijama. Učestvovao je u dva nacionalna i međunarodna projekata u poslednjih sedam godina. Od 2011. godine rukovodi potprojektom 8-temom: 3D Modeling Educational Environment integrisanog projekta III 440066. Bio je recenzent i predsedavao je na više domaćih i međunarodnih konferencija.
Razvijeni simulatori za računarske mreže, softverske platforme za proučavanje kompleksnih mreža koristeći spektralnu teoriju grafova, kao i softverski sistemi za virtuelizaciju, vizualizaciju, edukaciju i 3d modelovanje, kao i nova rešenja i metode koje je razvio, koriste se na više univerziteta u zemlji i svetu. Član je i učestvuje u radu međunarodnog udruženja IEEE.

Redovni profesor
28.12.2018.
Trenutno nema istorijskih podataka o članstvu zaposlenog!
NazivU Ustanovi
Mikrotalasne levak antene

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Univerzitet u Prištini

1980

uticaj elektromagnetskih impulsa nuklearnih eksplozija na linearne antene

Magistratura

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Univerzitet u Nišu

1988

Statičko balansiranje opterećenja aplikacija za digitalnu obradu signala na multiprocesore

Doktorat

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Univerzitet u Prištini

1996

Kriterijum produkcijeOpis
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaD. S. Markovic, I. Branovic, R. Popovic, D. Zivkovic, V. Tomasevic, Chapter 2: Cloud Computing in Business, Advances in Cloud Computing Research, ISBN: 978-1-63117-193-2, pp. 19 - 44, 2014 https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=47968&osCsid=b
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaDragan Markovic, Irina Branovic, Ranko Popovic, Collaborative Learning and 3D Technology, Collaborative Learning Theory, Strategies and Educational Benefits, 2014 by Nova Science Publishers, Chapter 10, Inc., pp. 193 – 219, ISBN: 978-1-63321-790-4 https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=51224
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaNenad Jovanović, Ranko Popović, Chapter 5: E-Learning Tools for Computing and Informatics, E-Learning: New Technology, Applications and Future Trends, Nova Science Publisher, pp. 97 - 116, 2013 https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=42254
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaDragan S. Marković, Dejan Živković, Dragan Cvetković, Ranko Popović, Information and Communication Technology in Energy Efficient Urban Communities, ISBN: 978-1-62081-817-6, Energy Efficiency Methods, Limitations and Challenges, Chapter One, Nova Science Publisher, pp.1 – 32, 2012, https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=39817
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiMarkovic D., Zivkovic D., Branovic I., Popovic R., Cvetkovic D., Smart power grid and cloud computing, Renewable & Sustainable Energy Reviews, (2013), vol. 24 br., str. 566-577
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiD. Markovic, D. Zivkovic, D. Cvetkovic, R. Popovic, Impact of nanotechnology advances in ICT on sustainability and energy efficiency, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol.16, No 5, pp. 2966-2972, 2012
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuAlgaddafi Khalifa Alpotte, Miodrag Zivkovic, Irina Branovic, Ranko Popovic, (2017), Multilingual virtual environment for wireless sensor networks, Computer Applications in Engineering Education, DOI: 10.1002/cae.21790, Volume 25, Issue 2, pp. 200–213, ISSN: 1099-0542 Version of record online: 3 February 2017
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuPopović, O., Marković, D. S. and Popović, R. (2016), mTester—Mobile learning system, Computer Applications in Engineering Education, 24: 412–420. doi: 10.1002/cae.21719, ISSN: 1099-0542, Version of record online: 5 February 2016
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuS. Marković, Z. Jovanović, N. Jovanović, A, Jevremović, R. Popović, Adaptive Distance Learning and Testing System, Computer Applications in Engineering Education, First published: 29 December 2010, DOI: 10.1002/cae.20510, Volume 21, Issue S1, Pages E2–E13, August 2013
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuN. Jovanović, R.Popović, S. Marković, Z. Jovanović, Web Laboratory For Computer Network, Computer Applications in Engineering Education, First published: 9 March 2010, DOI: 10.1002/cae.20417, Vol. 20, No 3, pp. 493-502, September 2012
(M23) Rad u međunarodnom časopisuM. Zivkovic, B. Nikolic, J. Protic, R. Popovic, A Survey and Classification of Wireless Sensor Networks Simulators Based on the Domain of Use, Ad hoc & Sensor Wireless Networks: An International Journal, Old City Publishing Inc. ISSN: 1551-9899 (print), ISSN: 1552-0633 (online), Vol. 20, Issue 3-4, pp. 245-287, 2014
(M23) Rad u međunarodnom časopisuZivkovic, M., Nikolic, B., Popovic, R., eWISENS: Educational wireless sensor network simulator, International Journal of Engineering Education, (2014), Vol. 30, No. 2, pp. 483 – 494
(M23) Rad u međunarodnom časopisuIgor Franc, Ivan Stanković, Irina Branović, Ranko Popovic: Ontology Based Model of Digital Forensic Virtual Lab and Curriculum Design, International Journal of Engineering Education Vol. 30, No. 4, pp. 964–976, 2014
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKostić, Z. Cvetković, D. Jevremović, A. Radaković, D. Popović, R. Marković, D. The development of assembly constraints within a virtual laboratory for collaborative learning in industrial design, (2013), Tehnicki Vjesnik, ISSN 1330-3651 (Tisak), ISSN 1848-6339 (Online) UDK: 62(05)=163.42=111, https://doi.org/10.17559/TV, Vol. 20, Issue 5, PP. 747 – 753
(M23) Rad u međunarodnom časopisuS. Marković, N. Jovanović, R. Popović,Web Based Distance Learning System with Adaptive Testing Module, International Journal of Engineering Education, Vol. 27, No 1, pp. 155-166, 2011
(M23) Rad u međunarodnom časopisuN. Jovanović, R.Popović, D. Marković, D. Živković, SimAs: A Web-Based Computer System Simulator, International Journal of Engineering Education (IJEE), vol. 26, No. 4, pp. 930-937, 2010. ISSN: 0949-149X
(M23) Rad u međunarodnom časopisuN. Jovanović, R. Popović, Z. Jovanović, WNetSim: A Web-Based Computer Network Simulator, International Journal of Electrical Engineering Education (IJEEE), Manchester, Vol. 46 No. 4, 2009, pp. 383-396
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniD. Markovic, D. Zivkovic, M. Milosavljevic, R. Popovic, Desktop Multimodal Retrieval of Business Electronic Documents, International Scientific Conference – UNITECH 09 Gabrovo Bulgaria, 2009.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKostić, Z., Jevremović, A., Popović, R., 3D Modeling educational environment, EUROCON 2011 - International Conference on Computer as a Tool – EUROCON 2011 IEEE, Lisabon, doi: 10.1109/EUROCON.2011.5929375, 2011
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniAleksandar Jevremovic, Ranko Popovic, Dejan Zivkovic, Mladen Veinovic, Goran Shimic, DMS - Improving Web Performance, 19th Telecommunications Forum TELFOR 2011, Beograd, 2011
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniZona O. Kostic, Aleksandar D. Jevremovic, Dragan S. Markovic, Ranko M. Popovic, Virtual Educational System and communication, International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Service - TELSIKS, 2011
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniO. Popović, Z. Jovanović, N. Jovanović, R. Popović, A Comparison and Security Analysis of the Cloud Computing Software Platforms, International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Service - TELSIKS, Vol.2, pp.632-634, 2011
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSrđan Trajković, Zona Kostić, Dragan Cvetković, Ranko Popović, Virtual Classroom for Graphic Technology, EIRD 2011, 4th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development, ISBN: 978--608--65144-2-6, Ohrid, Macedonia, pp. 1183-1187, May 2011
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniZona Kostić, Dragan Cvetković, Aleksandar Jevremović, Ranko Popović, GViRoom: Virtual Room for Graphics Design, Gpmmta 2011, Chongqing, China
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniZona Kostic, Aleksandar Jevremovic, Irina Branovic, Dragan Markovic, Ranko Popovic, Dynamic Composition of Curriculum for Computer Science Courses, ICIW 2012, The Seventh International Conference on Internet and Web Applications and Services, 238 – 243, ISBN: 978-1-61208-200-4, Stuttgart, 2012
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniM. Živković, I. Branović, D. Marković, R. Popović, Energy Efficient Security Architecture for Wireless Sensor Networks, 20th Telecommunications Forum TELFOR 2012, Beograd, 1524-1527, ISBN 978-1-4673-2983-5, 2012
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniM. Živković, R. Popović, T. Tanasković, The survey of commercially available sensor platforms from energy efficiency aspect, vol. 1, no. 1, pp. 1528 - 1531, issn: 978-1-4673-2984-2, udc: 621.3, doi: 10.1109/TELFOR.2012.6419511, 20th Telecommunications Forum TELFOR 2012, Beograd, 2012
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBranovic I., Markovic D., Popovic R., Tomasevic V., Zivkovic D., Development of modular virtual lab for introductory computing courses, IEEE Global Engineering Education Conference, EDUCON 2013 - IEEE, Berlin, PP. 1027 – 1031, doi: 10.1109/EduCon.2013.6530234, 2013
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniT. Živković, M. Živković, K. Algaddafi, I. Branović, R. Popović, “3D Virtual Laboratory for Wireless Sensor Networks”, 21th Telecommunications Forum TELFOR 2013, Beograd, pp. 967 – 970, ISBN: 978-1-4799-1420-3/13, 2013
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniK. Algaddafi, M. Živković, I. Branović, R. Popović, “Internationalized Approach to Wireless Networks Simulation”, 21th Telecommunications Forum TELFOR 2013, Beograd, pp. 869 – 872, ISBN 978-1-4799-1420-3/13, 2013
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniI. Branovic, R. Giorgi, N. Jovanovic, R. Popovic, M Zivkovic, B. Nikolic, Integration of simulators in virtual 3D computer science classroom, EDUCON2014 – IEEE Global Engineering Education Conference, Istanbul, pp. 1164 – 1167, DOI: 10.1109/EDUCON.2014.7096837, ISBN: 978-1-4799-3191-0, 2014
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,Miodrag Živković, Ranko Popović, Modelovanje i simulacija bežičnih senzorskih mreža, ISBN 978-86-919157-0-4, Beograd, 2015
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaA Jevremovic, R Popovic, D Zivkovic, M Veinovic, G Shimic, Improving Web Performance by a Differencing and Merging System, International Journal of Computer Science Issues 9 (1), 349-355, ISSN (Online): 1694-0814, 2012, 1306-4428
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaMarković, Dragan S.; Branović, Irina; Popović, Ranko; Review of cloud computing in business, Singidunum Journal of Applied Sciences, pp. 673-677, ISBN: 978-86-7912-539-2, 2014
(M53) Rad u naučnom časopisuDragan Markovic, Irina Branovic, Ranko Popovic, Smart Grid and nanotechnologies: a solution for clean and sustainable energy, Energy and Emission Control Technologies, Volume 2015:3, pp. 1–13, DOI https://doi.org/10.2147/EECT.S48124
(M53) Rad u naučnom časopisuN. Jovanović, S. Marković, Z. Jovanović, R.Popovic, WEB Based Interactive Digital Logic Circuit Simulator, JOURNAL of the Technical University of Gabrovo, vol. 37, pp.58-62, 2009
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniIvan Stanković, Aleksandar Zakić, Ranko Popović, Marko Zakić, „E-learning 2.0“, ETRAN 2011. Banja Vrućica (Teslić), 2011.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniAleksandar Zakić, Ivan Stanković, Ranko Popović, Marko Zakić, „Bezbednost međudomenskog rutiranja“, ETRAN 2011. Banja Vrućica (Teslić), 2011.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniO. Popović, Z. Jovanović, M. Cvjetković, N. Jovanović, R. Popović, Primena open-source softvera za virtuelizaciju serverskih sistema u edukativne svrhe, RT 1.3, ETRAN, 2011
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniM. Škarić, R. Popović, Spektralna teorija grafova i njene primene, ETRAN 2009
(M81) Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivoMiodrag Živković, Ranko Popović, Boško Nikolić, Edukacioni softverski sistem za simulaciju rada senzorskih bežičnih mreža, 2014.
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorPrimenjeno softversko inženjerstvoUniverzitet u Novom Sadu28.12.2018.