Prof. dr Kiril Kravčenko


Nedostaje slika

dr Kiril Kravčenko

Gostujući profesor


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeGostujući profesor
Trenutno nema podataka o biografiji zaposlenog!
NazivU Ustanovi
-

Diploma

Hemijske nauke

MDU "Lomonosov", Moskva

1998

-

Magistratura

Hemijske nauke

MDU "Lomonosov", Moskva

2001

Metodološke osnove procesno-strukturalnog pristupa projektovanju i razvoju visokoefikasnih sistema upravljanja krupnim indusavljanja krupnim industrijskim kompanijama

Doktorat

Ekonomske nauke

Ruski hemijsko-tehnološki fakultet Univerziteta D.I.Mendeljev

2007

Kriterijum produkcijeOpis
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaKravčenko K.A. Usloviя proektirovaniя sovremennoй sistemы upravleniя krupnыmi kompaniяmi // Rossiйskoe predprinimatelьstvo. – 2006. – №7. – C. 70-73.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaKravčenko K.A. Metodologiя organizacionnogo proektirovaniя sistem upravleniя // Menedžment v Rossii i za rubežom. – 2006. – №4 – C. 65-75.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaKravčenko K.A. Metodika ocenki i povыšeniя эffektivnosti sistemы upravleniя neftehimičeskoй holdingovoй kompanii // Himičeskaя tehnologiя. – 2006. – №11. – C. 39-43.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaKravčenko K.A. Principы neprerыvnыh ulučšeniй sistem upravleniя // Upravlenie personalom. – 2006. – №22. – C. 33-38.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaKravčenko K.A. Organizacionnaя kulьtura – upravlenčeskiй faktor эffektivnosti promыšlennыh predpriяtiй himičeskogo kompleksa i TЭK // Himičeskaя tehnologiя. – 2006. – №12. – C. 38-42.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaKravčenko K.A., Mešalkin V.P. Reorganizaciя sistemы upravleniя promыšlennogo predpriяtiя na osnove kompleksnogo strukturno-processnogo podhoda // Rossiйskoe predprinimatelьstvo. – 2006. – №12. – C. 74-79.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaKravčenko K.A., Mešalkin V.P. Эvolюciя sistemы upravleniя krupnoй promыšlennoй kompanii // Menedžment v Rossii i za rubežom. – 2006. – №6. – C. 63-69.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaKravčenko K.A. Organizacionnaя kulьtura promыšlennogo predpriяtiя // Čelovek i trud. – 2006. – №6. – C. 73-76.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaKravčenko K.A. Kak povыsitь эffektivnostь upravlenčeskih služb v organizacii (rezulьtatы praktičeskogo issledovaniя v neftяnoй promыšlennosti) // Upravlenie personalom. –2005. –№ 6. – C. 17-20.
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaKravčenko K.A. Mehanizm postroeniя i povыšeniя эffektivnosti upravlenčeskih sistem v krupnыh vertikalьno-integrirovannыh holdingah himičeskogo i toplivno-эnergetičeskogo kompleksov // Himičeskaя promыšlennostь. – 2006. – №10. – C. 5-12.
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Gostujući profesorProizvodni sistemi, organizacija i menadžmentFakultet tehničkih nauka13.01.2010.